Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Material- och energi valorisering av avfall i en cirkulär ekonomi

Nätverket arbetar för en hållbar användning av restprodukter för produktion av bioenergi och materialåtervinning

”Task 36 - Material and Energy Valorisation of Waste in a Circular Economy” är en internationell arbetsgrupp ledd av RISE under paraplyet International Energy Agency (IEA) Bioenergy som strävar efter att öka allmänhetens medvetenhet om hållbar energiproduktion från biomassarester och avfallsfraktioner inklusive fast hushållavfall inklusive hushållsliknande avfall från verksamhetersamt att öka spridningen av teknisk information.

I enlighet med det 3-åriga arbetsprogrammet syftar Task 36 till att förstå vilken roll energi från avfall och materialåtervinning kan ha i en cirkulär ekonomi och identifiera tekniska och icke-tekniska hinder och möjligheter som behövs för att uppnå denna vision.

Följande länder är medlemmar för 2022-2024: Tyskland, Irland, Italien, Norge, Sverige, Sydafrika och USA.

Fakta om nätverket

Namn

IEA Bioenergy Task 36

Region

Utanför Sverige

Nätverkets webbplats

Mar Edo

Kontaktperson

Mar Edo

Läs mer om Mar

Kontakta Mar
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.