Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Mäta och bedöma biodiversitet / biologisk mångfald

Är fem myror mer värda än fyra elefanter? Många tycker att biodiversitet är viktigt, men hur viktigt är det och hur ska det mätas? På RISE arbetar vi med att ta fram, utvärdera och applicera olika metoder för att mäta biodiversitet för att hjälpa företag och verksamheter att se effekten av deras åtgärder och vad som kan förbättras.

På RISE kan vi erbjuda stöd i ditt biodiversitetsarbete på många olika sätt beroende på vilken typ av partner du behöver.

Innovationspartner

Vi hjälper till att utveckla och implementera nya lösningar som främjar biologisk mångfald, med utgångspunkt i kreativitet och nyfikenhet. Vi arbetar tvärdisciplinärt och över gränser för att utmana befintliga ståndpunkter om vad som är möjligt. Prototyper och förslag demonstreras och testas tillsammans med behovsägare.

Exempel på vad vi gör som innovationspartner: Vi hjälper dig utveckla besluts- och bedömningsverktyg, ny tjänstedesign, nya affärsmodeller, nya tekniska lösningar (t.ex. med AI, digitalisering) och nya arbetssätt.

Affärspartner

Vi stöttar företag och offentliga aktörer i arbetet med att integrera biologisk mångfald i styrning och värdeskapande processer. Vilken påverkan har olika produkter och verksamhet på biologisk mångfald och hur kan detta mätas och följas upp?

Exempel på vad vi gör som affärspartner: guidar ditt företag att använda Science Based Targets for Nature (SBT-N), att utföra ekologisk riskanalys och livscykelanalys, och att arbeta med miljömål och Agenda 2030-mål.

Forskningspartner

Vi bedriver forskning tillsammans med universitet, högskolor, institut, företag och myndigheter för att bättre förstå hur samhället kan möta utmaningarna för den biologiska mångfalden inom olika områden.

Exempel på vad vi gör som forskningspartner: Internationella och nationella forskningsprojekt, som koordinator, projektpartner, ansökningsstöd eller bollplank.

Är du intresserad och vill veta mer?

Kontakta oss så skräddarsyr vi ett upplägg som passar just er och era behov!

Karin Morell

Kontaktperson

Karin Morell

Projektledare

Läs mer om Karin

Kontakta Karin
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Serina Ahlgren

Kontaktperson

Serina Ahlgren

Forskare

Läs mer om Serina

Kontakta Serina
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Projekt

Planering av solcellsparker för biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Projektet Eko-Sol tar fram vägledning för hur solcellsparker i Sverige och Norden kan etableras med netto-noll eller netto-positiv påverkan på biologisk mångfald, odling och andra ekosystemtjänster.
Projekt

Livscykelanalys av nöt- & lammköttsproduktion i Sverige

Klimatavtrycket för idisslare är relativt högt, men betande djur som nöt och lamm kan ha andra positiva effekter på miljön såsom biologisk mångfald och inlagring av kol i marken. I detta projekt beräknar vi miljöpåverkan med livsc…
Projekt

Gröna täta tak, steg 3

Gröna tak utgör alternativa gröna ytor i staden som beroende på utformning kan bidra med en rad olika ekosystemtjänster, t.ex. ökad biologisk mångfald och spridningsvägar, temperatursänkning i samband med värmeböljor och dagvatten…
Projekt

Virtuella stängsel för betesdjur

Virtuella stängsel har potential att underlätta och förenkla svensk betesdrift. På RISE pågår projekt där vi bland annat undersöker förutsättningarna för att få tekniken godkänd i Sverige, nötkreaturs förmåga att lära sig och att …

Vårt hållbarhetsarbete

Allt vårt arbete ska genomsyras av att utveckla lösningar som fungerar för framtiden och stödjer en positiv påverkan på samhället i enlighet med vårt uppdrag. Det största bidraget till hållbar utveckling ger vi genom att erbjuda k…

Affärs- och innovationsområde: Hållbara städer och samhällen

Inom affärs- och innovationsområdet Hållbara städer och samhällen finns RISE samlade expertis inom bland annat hållbart byggande, energisystem, cirkulär omställning, infrastruktur, mobilitet, datadriven innovation och tillämpade I…
Projekt

Utveckling av en unik biodiversitetsdatabas för livsmedel

I detta projekt ska vi bygga upp en databas som synliggör olika livsmedels inverkan på den biologiska mångfalden* ungefär som en motsvarighet till RISE klimatdatabas för livsmedel.
Erbjudande

Hållbarhetsanalys på vetenskaplig grund

Kraven från samhället, kunder, partners och myndigheter blir allt högre och mer omfattande. Förutom klimatkrav finns idag flera krav på till exempel resurseffektivitet, biodiversitet, vattenanvändning och energianvändning. Har ni …