Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Miljöpåverkan av jordbruk, fiske och livsmedel – hur styr vi rätt?

<p>RISE kombinerar hög kompetens inom jordbruk, livsmedel och livscykelanalys för utveckling av hållbarhetsarbetet i företag och organisationer</p>

På RISE har vi en unik kunskap om hela livsmedelssystemet kombinerat med avancerad kompetens inom LCA, vilket ger oss möjlighet att utveckla både produktion och produkter som svarar mot krav på god miljöprestanda. Genom att skapa en helhetsbild kan vi hjälpa företag och myndigheter att göra rätt prioriteringar för att kunna styra mot hållbara livsmedelssystem.

Miljöfrågan är extremt komplex och det finns ofta konflikter mellan miljömål. Många miljöaspekter är viktiga och livsmedel produceras i mycket olika system. Växtodling, animalieproduktion, fiske, vattenbruk och trädgårdsproduktion har alla unika utmaningar och möjligheter. I en framväxande cirkulär och biobaserad ekonomi kommer begreppet ”miljömässigt hållbar” att kräva en ytterligare nivå av systemsyn. Vi måste kunna hantera och kvantifiera miljöeffekter av flöden som cirkulerar mellan olika system (energi, jordbruk, vattenbruk, biomaterial osv.) För att göra miljöarbetet operativt krävs förenklingar, som i sin tur måste göras utan att för mycket information förloras.

Kombinationen av produktions- och LCA-kompetens ger möjligheter att skapa användbar kunskap om relevanta, konkreta och genomförbara miljöåtgärder i alla typer av produktionssystem. Exempel är kartläggning av produktionskedjors miljöprestanda med identifierade förbättringsåtgärder och klimat- och miljöberäkningar av produkter och produktportföljer. Analys av bioraffinaderier och dess produkter såväl som systempåverkan är en viktig del i att forma framtidens livsmedelsproduktion. Metoderna är designade för olika produktionssystem, där specifika aspekter hanteras. Aggregering av resultat till indikatorer är ett sätt att göra kunskapen operativ.

RISE bidrar till att livsmedelsaktörer kan bidra till en hållbar utveckling på ett effektivt och konkret sätt, samt kommunicera detta.

Ulf Sonesson

Kontaktperson

Ulf Sonesson

Affärsutvecklare

Läs mer om Ulf

Kontakta Ulf
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.