Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Minskat matsvinn för ett resurseffektivt livsmedelssystem

RISE erbjuder bred kompetens och kundanpassade lösningar för ökad resurseffektivitet och minskat matsvinn i företag och organisationer.

En tredjedel av all mat som produceras i världen går av olika orsaker förlorad under resan från primärproducent till konsumentens tallrik. På RISE arbetar vi för att minska matsvinnets inverkan på miljön, klimatet och ekosystemen. Vårt mål är att växla upp omställningen till ett hållbart livsmedelssystem genom utveckling av forskning och affärsmodeller som bidrar till resurseffektivare livsmedelsproduktion och förändringar av konsumtionsbeteenden – för att mer mat ska ätas upp och inte slängas i onödan.

Vision och erbjudande

Vi tror att innovativa och tvärsektoriella samarbeten mellan forskning, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle banar vägen för ett stabilt och resurseffektivt livsmedelssystem. RISE samlar erfarna forskare, projektledare och affärsutvecklare som kan leverera forskningsunderlag, beslutsstöd och beräkningar som identifierar matsvinnets miljöpåverkan och kostnader. Utifrån detta kan vi föreslå förbättringsmöjligheter som kan maximera resursnyttjandet inom er värdekedja.

Mångårig erfarenhet och brett nätverk

Vi har i över 20 år forskat och kartlagt matsvinnet på uppdrag av svenska livsmedelsföretag, nationella myndigheter och internationella organisationer. Våra experter hjälpte FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) att ta fram de första globala siffrorna för matsvinn. Vi har deltagit i EU-kommissionens arbete för framtagandet av riktlinjer för mätning av livsmedelsavfall inom ramen för EU:s avfallsdirektiv och ingick i det konsortium som utvecklade den första globala standarden för att kvantifiera matsvinn. Vi har ett brett nätverk och har expertroller inom bland annat EU Platform on Food Losses and Food Waste, SAMS – Samarbete för minskat matsvinn och Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om.  

Kompetens inom flera områden

RISE samlar experter med forsknings -och näringslivsförankrade erfarenheter inom livsmedel, livsmedelsprocesser och hållbar produktion och konsumtion som utgör ryggraden av vår kompetens.

Vi kan stötta er med:

 • Vetenskapliga rapporter
 • LCA (livscykelanalys) och systemanalys 
 • Värdeflödesanalys
 • Certifiering och miljöbedömningar 
 • Kartläggning utifrån FLW Standard
 • Behovsanpassade utbildningspaket
 • Utformning av kommunikationsmaterial
 • Kompetens inom förädling av restströmmar
 • Produktutveckling från restströmmar
 • Avfallshantering
 • Förpackningsdesign
 • IT och digitala lösningar

Vill du komma i kontakt med någon av våra experter? Välkommen att kontakta oss!

Karin Östergren

Kontaktperson

Karin Östergren

Senior Forskare

+46 70 420 56 19

Läs mer om Karin

Kontakta Karin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Maria Nehme O'Neill

Kontaktperson

Maria Nehme O'Neill

+46 10 722 32 01

Läs mer om Maria

Kontakta Maria
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.