Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Minskat matsvinn och ökad resurseffektivitet i livsmedelskedjan

RISE breda kompetens och etablerade samarbeten ger en effektiv verktygslåda för nå målet SDG12.3 – att halvera matsvinnet till 2030.

Cirka 1/3 av all mat som produceras når inte magen. Minskat matsvinn ger trippelvinst – fler mätta magar, bättre ekonomi och mindre miljöpåverkan. I FN:s globala hållbarhetsmål (SDG12.3) är målsättningen att halvera matsvinnet i butik och hos konsument och minska det i övriga kedjan till 2030. Vi erbjuder kompetens kring hur man mäter och hur man utvärderar effekterna av olika åtgärder.

Verktyg och beslutsstöd

Från mängden matsvinn i kg kan vi beräkna vad matsvinnet innebär i miljöpåverkan och kostnader. Vi identifierar också förbättringsmöjligheter för att minska matsvinn i livsmedelskedjan från primärproducent till konsument. Genom forskning som integrerar systemanalys, LCA, supply chain management, och med inspiration från Lean, tar vi fram verktyg och beslutsstöd som stödjer aktörerna i livsmedelskedjan att minska sitt matsvinn och arbeta mer resurseffektivt.

Många års erfarenhet

RISE har arbetat med matsvinn utifrån ett systemanalytiskt perspektiv i närmare 20 år. Vi hjälpte FAO att ta fram de första globala siffrorna på matsvinn, vi har deltagit i EU-kommissionens arbete att ta fram riktlinjer för hur matsvinn ska mätas inom ramen för EU:s avfallsdirektiv, och var en del av det konsortium som tog fram den första globala standarden för att kvantifiera matsvinn. Vi har i samverkan med flera svenska livsmedelsföretag kartlagt matsvinnet och hjälpt till att ta fram strategier för att minska detta.

Kombinerar kunnande från olika områden

RISE spetskompetens kring livsmedel, livsmedelsprocesser och hållbar livsmedels­pro­duk­tion är ryggraden i vårt arbete. Kopplat till spetskompetens kring förpackningar och livsmedelskyla, konsumentbeteende, avfallshanteringstekniker och kompe­tenser kring digitalisering kan vi lösa vitt skilda utmaningar inom forskning såväl som praktiska tillämningar när det gäller matsvinn.  Tack vare att vi har våra kompetenser samlade i en och samma organisation har vi en kort startsträcka från problemformulering till aktivitet.

Karin Östergren

Kontaktperson

Karin Östergren

Senior Forskare

Läs mer om Karin

Kontakta Karin
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Kontakta kundservice

Skicka meddelande
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Berättelse

Minskat matsvinn när hela plantan är med

Vi behöver äta mer grönt, och vi behöver ta till vara mer av det som odlas. Trots att hela kålplantan går att äta når i dag bara en liten del våra tallrikar – resten blir matsvinn. 
Berättelse

Mer förpackning ger mindre matsvinn

Matsvinn är en global utmaning. Av all mat som produceras förstörs eller slängs upp emot 50 procent. Enligt Naturvårdsverket slängs årligen cirka en miljon ton mat i Sverige och det är hushållen som står för största delen. Smartar…
Projekt

Kunskapskliv för klimatsmarta offentliga måltider

Genom projektet kommer offentliga måltidsverksamheter öka sin kunskap om hur matens klimatpåverkan kan minskas genom teoretisk och praktisk utbildning, genom erfarenhetsutbyte och workshops, samt genom att utveckla verktyg för arb…
Projekt

Förebyggande av livsmedelssvinn och ökade samhällseffekter

Sveriges Stadsmissioner och RISE har blivit beviljade medel från Vinnova för att utforska förutsättningarna för en konceptdesign för ett digitalt registreringssystem för redistribuerat överskottslivsmedel. I projektets referensgru…

Energieffektiva livsmedelslokaler - Matsvinn

Oberoende hållbarhetsanalys framtidssäkrar er verksamhet och bygger konkurrenskraft

Kraven från samhället, kunder, partners och myndigheter blir allt högre och mer omfattande. Förutom klimatkrav finns idag flera krav på till exempel resurseffektivitet, biodiversitet, vattenanvändning och energianvändning. Har ni …