Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Kvalitetssäkrade dimensioner

RISE erbjuder kvalitetssäkring av 3D dimensioner, från nanometer till kilometer. Vi har möjligheten att mäta så väl formfelet på storskaliga objekt som ytjämnheten på små objekt. Vi är ackrediterade för uppmätning av storskaliga geometrier och är även Riksmätplats för längd- och dimensionsmätteknik.

Maskinhall som är inskannad med en optisk 3D-skanner.

Makro - Storskaligt (m-km)

Mätning av storskaliga dimensioner behövs för att tex. säkerställa volymen hos tankar som används för handel av kemikalier eller för att generera digitala tvillingar av fullskaliga produktionslinor. Vilken typ av teknik som används beror på vilken noggrannhet man vill nå. Vanligt är en kombination av optiska instrument för 3D-skanning ihop med tillfälliga referenser. Andra tillämpningsområden kan vara: 

  • Formavvikelser hos radioteleskop och liknande strukturer.
  • Kontrollerande mätningar vid uppförande av komplexa konstruktioner eller produktionsutrustning.
  • Inskanning av K-märkta byggnader för kulturbevarande.

Storskaliga dimensioner såväl inomhus som utomhus kan även behöva positioneras i lokala eller geodetiska referenssystem för att kunna relateras till andra objekt. Detta görs med hjälp av kompletterande mätningar mot lokala referenssystem och genom att georeferera mätningarna med hjälp globala positioneringstekniker som tex. NRTK-GNSS.

RISE är ackrediterade för att mäta upp större objekt upp till 200x200x200 m, med optisk koordinatbestämning. Detta görs generellt med laserscanners eller lasertracker i labb, produktionsmiljö eller fält. 

En 10 mm sfär i en koordinatmätmaskin (KMM).

Makro - Småskaligt (mm-m)

Geometrisäkring av småskaliga dimensioner är kritiska för industrin för att en komponent i Sverige skall kunna passa ihop med andra komponenter tillverkade utomlands. Inom detta område är koordinatmätmaskiner, optiska instrument och handmätdon mm. vanliga. Andra tillämpningsområden kan vara: 

  • Dimensionskontroll av medicinska implantat.
  • Kontrollmätning för att stötta prototyputveckling.
  • Kalibrering av normaler som används som referens för andra system inom området.

RISE är utpekat som Nationellt Mättekniskt Institut och förvaltar därför Riksmätplatsen för längd- och dimensionsmätteknik. Verksamheten bedrivs inom ramen för SS-EN ISO/IEC 17025:2018.

Bokstaven 'K' på baksidan av en 5-krona (10X zoom) i en Coherence Scanning Interferometer (CSI)

Mikro (nm-mm)

Kontroll av dimensioner i mikroskala är viktigt för att säkerställa funktion hos komponenter och ytor. Ljusgenomsläppligheten hos små hål i µm-storlek kan kontrolleras genom noggrann profilmätning och ytans reflekterande egenskaper beror dels av ytjämnheten. Andra tillämpningsområden kan vara: 

  • Geometrisäkring av tolkar genom kalibrering.
  • Kontroll av ytjämnhetsparametrar för att säkerställa önskad friktion.
  • Undersökning av effekten som en tillverkningsprocess har på ett material.

Riksmätplatsen för längd- och dimensionsmätteknik bedriver aktivt forskning inom området ytjämnhet.

Kontakta oss idag för att utforska hur vi kan hjälpa dig att uppnå dina metrologiska och precisionsmässiga mål.

Kontaktperson

Jörgen Spetz

Enhetschef

+46 10 516 53 78

Läs mer om Jörgen

Kontakta Jörgen
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Helena Björk

Kontaktperson

Helena Björk

Projektledare

+46 10 516 58 12

Läs mer om Helena

Kontakta Helena
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.