Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Hållbar konsumtion och produktion av livsmedel

Att kvantifiera miljöeffekter och identifiera förbättringsmöjligheter är nycklar till minskad miljöpåverkan och omställning till hållbara livsmedelssystem.

För att nå en uthållig produktion och konsumtion av livsmedel och andra biologiska produkter behöver vi hushålla med resurser och göra kloka val i alla delar av livsmedelssystemet. Med en helhetssyn kan RISE hjälpa till att prioritera förbättringar i omställningen för framtidens hållbara livsmedelskedjor.

Fakta om mat och miljö

Med faktabaserad kunskap om miljöpåverkan blir det enklare att sätta in åtgärder där det ger störst effekt. Större kännedom om din verksamhets klimatpåverkan gör att du lättare kan svara på frågor och att prioritera. Samtidigt ökar du din trovärdighet. RISE har livscykel- och värdekedjebaserad kompetens som vi använder för att kvantifiera miljöeffekter av alla typer av livsmedel och deras produktionssystem och har byggt upp en mycket bred kunskap inom området. Vi har även skapat RISE unika klimatdatabas för livsmedel. Vårt fokus är att identifiera förbättringsmöjligheter och minska livsmedelssystemets miljöpåverkan i ett helhetsperspektiv och vi arbetar både i Sverige och internationellt.

Vi arbetar med miljöpåverkan från:

  • jordbruk
  • marina livsmedel
  • animalieproduktion och foder
  • biologiska produkter, biobaserade biflöden från livsmedelsproduktion
  • råvaror och ingredienser
  • förädlingsprocesser, transporter och förpackningar
  • konsumtion

Hur vi arbetar

Vi erbjuder en kombination av forskning och konsultverksamhet genom våra kompetenta medarbetare med en unik mix av biologer, ingenjörer, agronomer och miljövetare. I vårt arbete använder vi oss av systemanalyser, livscykelanalyser (LCA) och klimatberäkningar (GWP – global warming potential, carbon footprint). Vi kombinerar detta med lean-inspirerade arbetssätt för resurseffektivitet i hela livsmedelskedjan och med nutritionskunskap för en hållbar och balanserad kost. Vi tar även fram miljödata för livsmedel. Miljödatan används i tillämpade verktyg för att underlätta mer miljöriktiga val. Kunskaperna från vår forskning sprids genom rapporter/publikationer, utbildning och nätverk.  

Vill du samarbeta med oss? Kontakta oss gärna!

Emma Holtz

Kontaktperson

Emma Holtz

Enhetschef

+46 10 516 66 69

Läs mer om Emma

Kontakta Emma
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.