Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

SHIC - kvalitetssäkrade mätningar av sociala och hälsomässiga värden

Det behövs bättre mätningar av sociala och hälsomässiga utfall. Många enkäter som används i nuläget, också sådana som tagits fram av forskare, saknar validering och kvalitetssäkring med lämpliga statistiska metoder.

Sociala och hälsomässiga värden är centrala för att mäta utfall i välfärdssektorn. SHIC har tillsammans med RISE Centrum för Kategoriskt baserade Mätningar utvecklat riktlinjer och metoder för att kvalitetssäkra mätningar av så kallade mjuka värden, såsom upplevelser av hälsa och välbefinnande. I rapporten som länkas nedan presenteras centrala koncept och perspektiv för en konstruktiv diskussion kring dessa frågor. 

Att mäta sociala och hälsomässiga värden

Det finns mycket arbete kvar att göra för att utveckla validerade enkäter och kvalitetssäkrade index för att mäta utfall. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi på bästa sätt kan mäta förflyttning hos olika målgrupper vad gäller hälsomässiga och sociala utfall.