Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

SEEL Swedish Electric Transport Laboratory

SEEL Swedish Electric Transport Laboratory, är ett samarbete mellan Chalmers och RISE för forskning och utveckling av elektromobilitet. SEEL har tre testanläggningar: Göteborg, Nykvarn och Borås.

SEEL ska förbättra en effektiv kunskapsuppbyggnad och samarbete för att påskynda utvecklingen av elektrifierade transporter. SEEL kommer även bidra till att etablera en hållbar och konkurrenskraftig batterivärdekedja i Sverige och Europa.

Fordons- och flygindustrin, den maritima sektorn och utvecklare av relevant teknik, kommer att få möjlighet att prova prototyper och produkter vid oberoende testanläggningar med toppmodern utrustning.

Företag kommer få en gemensam plattform för att mötas och gemensamt dra nytta av den kunskapsutveckling och teknikskifte som pågår. Forskare från högskolor, universitet och forskningsinstitut får samtidigt tillgång till avancerad forskningsinfrastruktur inom elektromobilitet.

Dessutom arbetar SEEL tillsammans med företag från Belgien, Finland, Frankrike, Italien, Polen och Tyskland i ett viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse för batterier, IPCEI Batteries.