Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

IPCEI Batteries

SEEL deltar i ett alleuropeiskt projekt för forskning och innovation i hela värdekedjan för batterier. Inom projektet IPCEI Batteries är SEEL unikt med sitt fokus på test och provning.

EU-kommissionen meddelade den 9 december 2019 att kommissionen, i enlighet med EU:s regler om statligt stöd, har godkänt ett viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse för att stödja forskning och innovation på batteriområdet. Detta är ett prioriterat område för EU, och projektet har anmälts gemensamt av Sverige, Finland, Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien och Polen.

Projektdeltagarna – Automotive Cells Company (ACC), BASF, BMW, Elemental Strategic Metals, Endurance, Enel X, FAAM, Flash Battery, Fortum Recycling & Waste, Keliber, Nanocyl, SEEL, Solvay, Terrafame, Umicore, and VARTA – kommer att inrikta arbetet på följande fyra områden:

A. Råvaror och avancerade material: Projektet syftar till att utveckla hållbara innovativa processer som möjliggör utvinning, koncentration, förädling och rening av malmer för att producera råvaror med hög renhet. När det gäller avancerade material (som katoder, anoder och elektrolyter) är målet att förbättra befintliga material eller skapa nya som ska användas i innovativa battericeller.

B. Celler och moduler: Projektet syftar till att utveckla innovativa celler och moduler som är utformade för att uppfylla säkerhets- och prestandakraven på både fordonstillämpningar och andra tillämpningar (t.ex. stationär energilagring och kraftverktyg).

C. Batterisystem: Projektet syftar till att utveckla innovativa batterisystem, inklusive batterihanteringsprogram, algoritmer och innovativa testmetoder.

D. Ändrad användning, återvinning och förädling: Projektet syftar till att utforma säkra och innovativa processer för insamling, nedmontering, ändrad användning, återvinning och förädling av återvunna material.

SEEL bidrar med provningsmöjligheter och utveckling av metodik och mätteknik inom tre områden: Celler och moduler; Batterisystem; samt Ändrad användning, återvinning och förädling.

Mer information finns publicerad på IPCEI Batteries hemsida. https://www.ipcei-batteries.eu/