Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Energilagerprovning

  • Batteriforskning
  • Provning av battericeller, batterimoduler och batteripack
  • Laddningsfunktion

Batteriforskning

SEEL har ett laboratorium särskilt avsett för batteriforskning. I detta laboratorium tillhandahålls all utrustning som behövs under forsknings- och utvecklingsfasen (FoU) för battericeller inklusive temperaturkammare, cellcyklare, handskboxar och dragskåp. Syftet är att stödja både grundläggande och tillämpad batteriforskning inom olika områden såsom celler med hög energidensitet, nästa generations batterikemi och avancerade energilagringsmaterial. SEELs batteriforskningslaboratorium har ambitionen att täcka behoven som finns hos akademi, institut och industri.

Batteriprovning

SEEL erbjuder testmöjligheter för batteriteknik på tre nivåer: cell, modul och pack. Vår utrustning är utformad att vara flexibel och kunna hantera provobjekt med olika former och storlekar, och med varierande egenskaper såsom intern kemi (t.ex. NCA, NMC och LFP-katoder) och inbyggd elektronik (t.ex. batterihanteringssystem, BMS). Provsystemen är konstruerade för att göra noggranna, pålitliga och reproducerbara mätningarna; därför genomförs alla tester i kammare för att med precision kontrollera provobjektets omgivande temperatur. Vissa kammare erbjuder även klimatkontroll för att styra luftfuktighet.

För att möta behoven hos våra kunder och partner kan all vår cell-, modul- och packprovutrustning hantera ett brett spektrum av temperaturer, strömmar och spänningar. Mätningsförmågan kan även utökas och anpassas om kunden så önskar. Vi ökar också ständigt våra provmöjligheter för att möta de ständigt växande kraven på marknaden för elektromobilitet. För specifik information om all vår utrustning, vänligen kontakta oss direkt.

Säkerhet är av yttersta vikt hos SEEL. Förutom att alla batteriprov genomförs i skyddade kammare finns högtrycksvattendimma för att förhindra termisk rusning, detektorer för farliga gaser och isolerade rum som kan stängas av i händelse av en olycka. Vi värdesätter också en ergonomisk arbetsmiljö: all bullerproducerande utrustning är placerad på en separat våning skilt från rummen där provning utförs. Detta skapar en lugn och komfortabel arbetsplats för alla på SEEL.

All utrustning för provning av celler, moduler och pack är regenerativa; det vill säga när ett provobjekt laddas ur används energin till att ladda ett annat provobjekt eller förs tillbaka till byggnadens elnät. På så sätt sänker SEEL sin energiförbrukning drastiskt och under drift kommer ungefär hälften av SEELs energibehov från urladdning av provobjekt. SEEL har även installerat solpaneler på byggnaden för att ytterligare sänka sin energiförbrukning. Kombinationen av regenerativa provutrustning och solpanelerna gör SEEL till ett sant framåtsträvande testcenter.

Battericeller

SEEL har utrustning som passar alla sorters kommersiella battericeller, från små cylindriska celler till större prismatiska celler. Vi har provkanaler för olika strömstyrkor, och högre strömmar kan uppnås genom att koppla två eller flera kanaler parallellt.

SEEL erbjuder cellprovning med direkt vätskekylning för att efterlikna cellmiljön i en batterimodul eller ett komplett batteripaket. Temperaturen på kylvätskan kan justeras oberoende av testkammarens temperatur.

Vi undersöker också för närvarande ytterligare typer av cellprovning såsom tryck- och töjningsmätningar.

Batterimoduler

SEEL har kammare som kan hantera både batterimoduler och mindre pack som passar utrustningens förmåga avseende spänning, ström och effekt. Högre strömmar och effekter kan uppnås genom att parallellkoppla två kanaler. Våra modulkammare kan hantera modulstyrning eller batteristyrsystem (MMS eller BMS), samt CAN-kommunikation. Vi har även ett eget BMS som kan användas vid modulprovning.

Batteripack

De största temperatur- och klimatkamrarna hos SEEL kan hantera kompletta batteripack bestående av batterimoduler, batterihanteringssystem (BMS), kylsystem samt elektriska och mekaniska komponenter. Kanalerna kan kopplas parallellt för att uppnå högre strömmar och effekter. Utrustningen kan samverka med BMS och har möjlighet att mäta individuell cell- eller modulspänning, temperatur och strömmar.

Laddningsfunktion

SEEL erbjuder möjligheten att prova, verifiera och utveckla laddningsfunktioner för elfordon. Utrustningen kan hantera flera internationella standarder som avspeglar de varierande kraven på laddning i olika länder (t.ex. högspänd likströmsladdning med CCS, CHAdeMO eller GB/T 20234.3-2015). Det finns tre huvudsakliga användningsfall: mätning av elfordons prestanda vid laddning, mätning av laddares prestanda, samt analys av kommunikation och energiöverföring mellan fordon och laddare. Dessutom är utrustningen förberedd för provning av megawattladdning samt Vehicle-to-Grid (V2G).

Laddning av elfordon

SEEL tillhandahåller diverse olika kablar och kontakter för att möjliggöra tester av laddningsfunktionen för olika elfordon.

SEEL har all utrustning som behövs för att prova laddning av ett elfordon. Provutrustningen kan konfigureras för att överföra ström med antingen växelström eller likström och med egenskaper som motsvarar elnätet i olika länder och regioner (t.ex. Nordamerika, Europa, Kina). SEEL har också de kablar och kontakter som behövs för att testa olika internationella standarder för laddare.

Laddarens prestanda

För prov laddstationers funktionalitet och prestanda kan laddaren anslutas till provutrustningen som då fungerar som last för energiöverföringen. På samma sätt som vid batteriprovning så återanvänds energin inom SEEL.

Analys av kommunikation och energiöverföring

Provutrustningen kan kopplas mellan laddare och elfordon för att möjliggöra analys av kommunikation och energiöverföring som sker mellan laddaren och elfordonet.

Danijel Miljanovic

Kontaktperson

Danijel Miljanovic

Chef Energilager SEEL

+46 10 516 62 79

Läs mer om Danijel

Kontakta Danijel
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.