Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Om SEEL

SEEL Swedish Electric Transport Laboratory AB (SEEL) är ett aktiebolag som ägs av RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE) tillsammans med stiftelsen Chalmers tekniska högskola.

 

SEEL erbjuder teknisk provning och analys avseende elektromobilitet och energilagring

SEEL har en provningsinfrastruktur och bedriver verksamhet som möjliggör teknisk forskning och konceptutveckling. SEEL initierar och genomför forskning och utveckling samt provning av tekniska komponenter och system. SEEL erbjuder och genomför testning av elmotorer, kraftelektronik, elektriska drivlinor samt helbilsprovning för personbilar, lastbilar, bussar och andra farkoster samt idka därmed förenlig verksamhet.

SEEL har erhållit statligt stöd från Statens energimyndighet i enlighet med tidigare regeringsbeslut samt godkännande från Europeiska kommissionen.

Ledningsgruppen för SEEL består av verkställande direktören, VD, och cheferna för drivlineprovning, energilagerprovning, forskning, drift & underhåll, och ekonomi. Bolagsstyrelsen tillsätts av ägarna RISE och Chalmersstiftelsen.

 

Följ oss på SEEL LinkedIn!