Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Fakta om PFAS

PFAS är en grupp av högfluorerande ämnen som används i många konsumentprodukter på grund av sin förmåga att stöta bort vatten, smuts och fett. Men, de är mycket svåra att bryta ner och samlas därför i naturen och utgör en stor miljö- och hälsorisk. 

PFAS står för per- och polyfluorerade alkylämnen och är en grupp med omkring 4 500 olika högfluorerande ämnen som alla är skapade av människan. PFAS används idag i många konsumentvaror och kemiska produkter på grund av deras unika och mångsidiga funktion. De är exempelvis vatten- och smutsavstötande och används som ytbehandling i kläder, skor och matförpackningar men även i brandskum, skidvalla, skönhetsprodukter, möbeltyg och elektronik.

Fara för miljö och hälsa

Många av dessa högfluorerande ämnen har visat sig ge stora konsekvenser för både miljön och människors hälsa. PFAS är mycket mobila och de är beständiga, vilket leder till PFAS-föroreningar kan spridas över stora områden och de bryts inte ner i naturen, eller så tar det lång tid innan de bryts ner. 

Vi människor utsätts dagligen för PFAS genom det vi äter, genom vattnet vi dricker och luften vi andas. PFAS binder till protein och lagras i levern och finns i vårt blod. Djurstudier har visat att vissa PFAS är cancerframkallande, kan leda till reproduktionsproblem och kan påverka vårt immunförsvar.

Politiska påtryckning och företags vilja

Både i Europa och globalt är den politiska ambitionen att med rättsliga instrument verka för att fasa ut och avveckla användandet av PFAS. Det är ett svårt arbete eftersom det handlar om en grupp med 4 500 ämnen och det tillkommer hela tiden nya, men arbete med att förbjuda ämnen pågår bland annat inom EU. För att det ska ske en utfasning av PFAS är det viktigt att myndigheter och företag jobbar tillsammans.