Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Vårt uppdrag

RISE uppdrag är att verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse samt bidra till en innovativ utveckling av samhället.

RISE uppdrag som forskningsinstitut formuleras i regeringens Forskningsproposition samt i de ägaranvisningar som regeringen formulerar.

"Det övergripande målet för instituten inom RISE är att de ska vara internationellt konkurrenskraftiga och verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse, samt främja offentlig sektors förnyelse och förmåga att bidra till lösningar på samhällets utmaningar tillsammans med näringslivet"

(Utdrag ur Forskningspropositionen 2020/21:60 Forskning, frihet, framtid - kunskap och innovation för Sverige)

Vi lever upp till vårt uppdrag genom att:

  • Öka vår egen och våra kunders internationella närvaro och konkurrenskraft.
  • Stärka regionala näringar och ​industrikluster.
  • Skapa en kraftfull innovationsinfrastruktur ​för näringsliv och samhälle.
  • Bidra till innovativa, hållbara lösningar på samhällets utmaningar.​
  • Stötta små och medelstora företag i hela landet.


Utforska våra kompetensområden