Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Vårt uppdrag

RISE är ett oberoende, statligt ägt forskningsinstitut. Vårt uppdrag är att verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse samt bidra till en innovativ utveckling av samhället. 

Vårt uppdrag presenteras i regeringens propositioner för forskning och innovation: 

”Det övergripande målet för instituten inom RISE är att de ska vara internationellt konkurrenskraftiga och verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse, samt främja offentlig sektors förnyelse och förmåga att bidra till lösningar på samhällets utmaningar tillsammans med näringslivet” 

(Utdrag ur Forskningspropositionen 2020/21:60 Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige)

Uppdraget specificeras i vår ägaranvisning och i de olika mål vi får från vår ägare och vår styrelse. I ägaranvisningen och våra uppdragsmål betonas bland annat vikten av att vi: 

  • bedriver forskning av hög kvalitet 
  • främjar och utvecklar samarbeten mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor 
  • stödjer en innovativ utveckling i små och medelstora företag  
  • driver test- och demonstrationsanläggningar av hög relevans för näringslivet 

I Sveriges tjänst

RISE är ett av 46 bolag som helt eller delvis ägs av svenska staten. Vi är också ett av de 22 statligt ägda bolag som har ett särskilt beslutat samhällsuppdrag. Det innebär att riksdagen bestämt att bolagen, helt eller delvis, ska generera andra effekter än direkta vinster till statskassan. RISE är till exempel inte vinstutdelande. Istället går vinsterna till utveckling av verksamheten. 

Vårt syfte – Nya lösningar för en hållbar framtid 

Uppdraget från regeringen definierar ramarna för vår verksamhet. Men vi är också en syftesdriven organisation. Syftet tar avstamp i uppdraget, och sätter vår verksamhet och vardag i ett större sammanhang som vi delar med såväl medarbetare som kunder och samarbetspartners. Det är en drivkraft att samlas kring, men också en vägvisare som hjälper oss fokusera och prioritera.