Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Innovations­lednings­program - Om oss

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner

Innovationledningsprogram utvecklas och drivs av RISE i samarbete med ett flertal andra aktörer. Programmen sker som en del av ett bredare arbete med syfte att bidra med innovationsledning och innovationsledare för att stärka det svenska samhällets och näringslivets hållbarhet på allt mer utmanande och osäkra marknader och sammanhang.

 

Läs mer om RISE uppdrag: https://www.ri.se/sv/om-rise/vart-uppdrag 

Samarbetspartners

Vinnova

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet och arbetar för en hållbar tillväxt och för ett innovationskraftigt Sverige. https://www.vinnova.se/

Tillsammans med Vinnova arrangerar vi den årliga konferansen Innovationsledning för hållbar systemomställning – så får vi det att hända! Läs mer här

Vinnova var även huvudfinansiär i Innovationsledningsprogram för små och medelstora företag – Pilot, som pågick från 2021-10-11 till och med 2022-06-10. Vi är mycket tacksam för detta långsiktiga partnerskap med Vinnova.

Konsulter och konsultföretag

I våra innovationsledningsprogram arbetar vi nära innovationslednings- konsulter och företag. Vi gör detta för att kvalitetssäkra och vidareutveckla våra programinnehåll och leveranser. Men inte minst gör vi detta för att öka efterfrågan och erbjudanden på marknaden, och i samhället, inom de två områdena innovationsledning och innovationsledare.

Vårat värdeskapande partnerskap med yrkesföreningen Innovationsledarna är ett ett exempel på detta. Läs mer om Innovationsledarna

Akademin - Universitet och högskolor

Utöver vår egen forskning inom innovationsledning och för innovationsledare bedriver vi nära samverkan med universitet och högskolor för att driva på forskningen inom dessa områden.

Samverkan tillsammans med akademin omfattar även utveckling av utbildningar och inte minst att RISE får möjligheten att ta del av av skickliga studenter och deltagare på utbildningar som vi kan att erbjuda praktik och intressanta examensarbeten.

Kontakta oss
Seminarier
Vanliga frågor och inspiration
Om oss