Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Stöd för innovativa start-ups och scale-ups inom ClimateTech, HealthTech och DeepTech

Innovativa start-ups och scale-ups med disruptiva och skalbara lösningar spelar en avgörande roll för omställningen till ett hållbart samhälle. Genom RISE expertis, infrastruktur och nätverk i innovationssystemet arbetar vi i nära samarbete med dessa företag och stödjer dem i att ta sitt nästa utvecklingssteg. 

Vi hittar och attraherar finansiering tillsammans med bolaget, men erbjuder också unik kapacitet i form av expertis och testbäddar. På så vis minskar vi tiden till lansering, sänker risken och skapar konkurrenskraftiga bolag för en internationell marknad.

Erbjudandet är särskilt starkt inom climate-tech som inkluderar men inte är begränsat till hållbar energi och energilagring, framtidens mat och jordbruk, nya material och cirkulära lösningar inom bioekonomi. Vi arbetar även nära de mest innovativa bolagen inom health-tech och deep-tech. 

Guidning och stöd genom finansieringslandskapet

För innovation inom ClimateTech, HealthTech och DeepTech finns ett mycket omfattande finansieringslandskap, som dock kan vara svårt att orientera sig inom för det enskilda bolaget. RISE erbjuder vägledning till rätt finansieringsverktyg och fungerar som rådgivare i framtagande av ansökningar för offentliga stöd, och kan i vissa situationer även underlätta guidningen till privata investerare. 

Vilken typ av mjuk finansiering som är aktuell beror på mognadsfas.

  • I riktigt tidiga skeden finns mindre utlysningar (0,3-0,5 MSEK), ofta med hög andel stöd (100%)
  • När bolaget är redo att verifiera sin lösning med kund finns lite större utlysningar (3-5 MSEK), ofta med 50% stödnivå
  • För vissa typer av innovationer, till exempel olika industriella lösningar, krävs storskalig demonstration vilket kan vara mycket kapitalkrävande - här finns möjlighet att söka riktigt stora stöd, ofta med 45% stödnivå

Ledande teknisk expertis och testbäddar 

RISE ledande expertis underlättar utvecklingsresan mot kommersialisering och industrialisering. Med stöd av vår infrastruktur kompletterar och fyller våra experter ut kapacitetsmässiga luckor hos bolaget som ska ta sitt nästa utvecklingssteg. RISE kan helt enkelt fungera som länken mellan laboratorium och industriell miljö. För många innovativa bolag är det kritiskt att så snabbt som möjligt lämna labbet, börja arbeta i liten industriell skala och testa sin lösning i verklighetsliknande miljö.

RISE har även en central roll i innovationssystemet med brett nätverk inom såväl akademi, näringsliv och samhälle och kan därför ge bolagen värdefull guidning. Med vår breda kontakt inom industrin kan RISE vara länken mellan innovativa start-ups/scale-ups, industriella aktörer och storbolag för vidareutveckling av nya smarta och radikala lösningar.

"Som start-up företag i ett tidigt skede hade vi inte råd med vår egen infrastruktur och därför var tillgången till en erfaren teknisk partner som RISE mycket värdefull för den inledande processutvecklingen och uppskalningsaktiviteterna. Detta var avgörande för att validera vår bioraffinaderiprocess för kunder, partners och investerare." - Thomas Baumgarten, CTO & Co-founder, Reselo AB

Hur ser stödprocessen ut?

  • Initialt vägledande möte med RISE för genomgång av bolagets innovativa lösning, hur långt bolaget kommit ur olika perspektiv samt hur deras nästa utvecklingssteg ser ut 
  • Utifrån detta identifieras vilken typ av finansiering, eller mix av finansiering som är lämpligast, till exempel olika offentliga utlysningar, EU-finansiering eller ägarkapital. Vi tittar även på om utvecklingskapacitet, till exempel expertis eller tillgång till testbäddar, saknas för att bolaget ska kunna ta sitt nästa utvecklingssteg
  • Därefter följer ett antal möten för att säkerställa att bolaget uppfyller kriterierna för till exempel en specifik utlysning och att aktiviteterna i genomförandeplanen är stödberättigade 
  • Här kopplar vi också ihop bolaget med relevanta experter och testbäddar inom RISE, som behövs för att de ska kunna utvecklas vidare

För kontakt

Varmt välkommen att kontakta oss:

Henrik Bagewitz

Kontaktperson

Henrik Bagewitz

Marknadschef

+46 70 952 89 23

Läs mer om Henrik

Kontakta Henrik
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Leif Lyckebäck

Kontaktperson

Leif Lyckebäck

Affärsutvecklare

+46 10 516 62 89

Läs mer om Leif

Kontakta Leif
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.