Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Skeppsteknik och "systems engineering"

RISE tjänster för fartygsdesign baseras på en systematisk, vetenskaplig och holistisk metod. Vi stöttar offentliga och privata redare, beställare av sjötrafik, samt varv- och systemleverantörer genom fartygens hela livscykel. Med gedigen kunskap och erfarenhet inom skeppsteknikens alla delar stöttar vi både förvaltning och utvecklingsprojekt.

Beslutsunderlag

Beslut som fattas i de tidigaste faserna av ett projekt styr den totala kostnaden och prestandan under ett fartygs hela livstid. 

Det kan gälla beslut om nybyggnationer, livstidsförlängningar, halvtidsmodifieringar, ombyggnation, eller att fastställa projektramar efter de krav som ställs på fartyg. 

RISE stödjer beslutsfattare med underlag där livscykelns alla aspekter beaktas, till exempel prestanda, tillgänglighet, kostnader och miljöpåverkan.

Våra tjänster

RISE gör genomförbarhetsstudier avseende ett fartygs prestanda, tillgänglighet, kostnad och miljöpåverkan. Vi erbjuder fartygsdesign (främst genom konceptutveckling, skissdesign och anbudsdesign), teknisk specificering inför upphandling, projektledning, upphandlingsstöd och designgranskning. Vidare gör vi produktionsuppföljning på plats samt tekniska undersökningar och strukturell design av komplexa objekt.

Inom området teknisk förvaltning erbjuder vi förvaltning av fartygsdata (ritningar, stabilitetsmodeller, CAD, etc), tekniska utredningar (stabilitet, elektricitet, hållfasthet), haveriutredningar, inspektion och besiktning, planering, uppföljning av underhållsarbeten, samt utbildning.

Vår expertis

RISE har ett erfaret team av projektledare, skeppsbyggnadsingenjörer och experter som stödjer sig på omfattande marinteknisk forskning. Vi har gedigen erfarenhet av projektledning, offentlig upphandling, militära system, systemteknik, "grön design" och alternativa bränslen.  

Kontakt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter
Magnus Forsberg

Kontaktperson

Magnus Forsberg

+46 10 251 37 65

Läs mer om Magnus

Kontakta Magnus
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.