Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Tamarinden
Foto: Örebro kommun

Så blev energidelning möjlig för futuristiska stadsdelen Tamarinden 

Kan en stad växa samtidigt som energiförbrukningen och utsläppen minskar? Örebro kommun utmanade gällande lagstiftning och startade ett banbrytande projekt för att få det att fungera. Nu vallfärdar både fastighetsbolag och myndighetspersoner till staden för att höra om stadsdelen Tamarinden. 

Redan från start var Tamarinden tänkt som en plats för futuristiska lösningar. Energidelning mellan fastigheter, möjlighet att leverera stödtjänster till elnätet, elbilspooler, solceller på taken och gröna innergårdar som bidrar till den biologiska mångfalden var några av kommunens önskemål. Allt som flög skulle på sikt implementeras i hela Örebro. Delningen av energi, energigemenskapen, blev tidigt en snackis.  

– ÖrebroBostäder hade testat att optimera energiförbrukningen inom sitt eget fastighetsbestånd genom att spara, lagra, producera och dela energi. Nu ville vi se om vi kunde skala upp detta till en hel stadsdel, där det finns flera fastighetsägare och därmed fastighetsgränser som vi blir tvungna att passera med delningen av energi, berättar Jan Johansson, projektledare inom energi och hållbart byggande på Örebro kommun. 

Lagen satte stopp för delning av el 

Det fanns dock ett problem. När projektet drog i gång 2019 var det förbjudet enligt lag med delning av el över fastighetsgränser, för alla som inte var elnätsägare. Därför inleddes ett förändringsarbete, och efter tre år kom beskedet – fastighetsöverskridande delning av el skulle bli lagligt.  

– Det var förstås en stor risk vi tog där i början. Men vi såg de stora fördelarna med att utveckla ett energisystem på det här sättet och ville gärna driva frågan. Vill man göra skillnad kan man inte stanna när man ser att det finns lagar och regler som hindrar. Då måste man titta på hur man kan ändra på dessa, säger Jan Johansson.  

Från fastighetsautomation till stadsautomation 

Stadsdelen Tamarinden – omkring 800 bostäder, förskola och verksamhetslokaler ett par kilometer söder om Örebro centrum – byggs av ÖrebroBostäder i samverkan med fyra andra byggbolag. Med klartecknet från myndighetshåll kan nu fastighetsägarna i området koppla samman sina bostadshus i ett energisystem där man producerar, återvinner, lagrar och delar energi. Ett gemensamt system för styrning gör det möjligt att kapa effekttoppar och fördela energin efter behov.  

– Tamarinden har en större betydelse än området i sig, det blir ett ”blueprint”. Inte bara för andra nybyggda stadsdelar, utan också för hur vi kan bygga om befintliga delar av staden så att dessa kan kopplas ihop. Digitala lösningar och automatisering är avgörande. Tidigare pratade vi om fastighetsautomation, nu är det stadsautomation som gäller, säger Jonas Tannerstad, chef för el och automation på ÖrebroBostäder. 

RISE har fungerat som ett nav i det här och stöttat oss med sin kompetens. De har hjälpt oss att ligga i framkant och sett till att vi höjer oss.

Gemensamt projekt med Hammarby Sjöstad och RISE 

När Örebro kommun påbörjade resan mot en smartare stad tittade man mycket på Hammarby Sjöstad. I Hammarby Sjöstad arbetade ElectriCITY Innovation med att minska energianvändningen, öka andelen förnybar energi och att minska klimatpåverkan i enskilda fastigheter. Ett naturligt nästa steg för att kunna nå ännu längre var att skapa en energigemenskap. Örebro kommun och Hammarby Sjöstad såg värdet i att samarbeta, inspireras och lära av varandra.  

Dialogen mellan Örebro kommun och Hammarby Sjöstad ledde till kontakt med RISE, och så småningom ett gemensamt projekt där möjligheterna med lokalt delad energi undersöks. 

– I denna föränderliga tid har det varit viktigt för oss att säkra våra tankar och planer med RISE som har ett vetenskapligt förhållningssätt, säger Jonas Tannerstad. 

– RISE har fungerat som ett nav i det här och stöttat oss med sin kompetens. De har hjälpt oss att ligga i framkant och sett till att vi höjer oss. När man jobbar med ett stort projekt som detta känns det viktigt att höja nivån på allt vi gör. RISE har också hjälpt oss att hitta en möjlig väg för att utveckla en modell för energidelningen, fyller Jan Johansson i.  

Ännu ett rättsligt framsteg 

Det är inte enkelt att bryta ny mark, det har Örebro kommun blivit varse om. I samma sekund som energigemenskaper blev lagliga, blev de olönsamma på grund av en skatteregel.​​ Men gamla bestämmelser har ju ändrats förut. En första omgång i Skatterättsnämnden gav i mars 2024 Tamarindens fastighetsägare rätt till att dela energi skattefritt. 

Monica Axell är ansvarig för forskning och affärsutveckling på RISE och leder projektet med Örebro kommun och Hammarby Sjöstad. Hon konstaterar att formandet av energigemenskaper till stor del handlar om att driva förändringsarbete och våga testa. 

– Även om själva byggnationen har bromsats upp på grund av olika lagliga processer och omvärldsläget, har Tamarinden uppnått målen i projektet. Man har visat att det går att halvera effekttoppar, spara energi och öka produktionen av lokalt producerad solel, för att nämna några exempel, säger Monica Axell. 

”Vi har visat att det är möjligt” 

Flertalet fastighetsbolag, andra städer samt ett 30-tal jurister från Energi- och miljödepartementet har gjort studiebesök i Örebro. Alla vill se och förstå vad Tamarinden är.   

– Vi har visat att det är möjligt att energieffektivisera och göra mindre avtryck på klimatet utan att det blir någon konflikt med affärsnyttan. Nu sitter vi på byggstenarna för att göra hela Örebro till en energismart stad, säger Jonas Tannerstad. 

Läs mer om Tamarinden och ett ytterligare bostadsprojekt där RISE studerat energigemenskaper som en effektiv lösning omställningen till ett robust, resurseffektivt och förnybart energisystem. 

Kontaktperson

Monica Axell

Affärsutvecklare

+46 10 516 55 19

Läs mer om Monica

Kontakta Monica
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Erika Lönntoft

Kontaktperson

Erika Lönntoft

Projektledare

Läs mer om Erika

Kontakta Erika
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.