Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Noggrann kalibrering av infusionspumpar räddar liv

Dosering av läkemedel med infusionspumpar kräver hög grad av noggrannhet. Inom ramen för ett stort EU-projekt är volym och stabilitet i infusionsflödet fokus för forskare på RISE. De har utvecklat en metod som kan kalibrera utrustning som distribuerar så små mängder vätska som 5 nanoliter per minut.

Infusioner är i dag den vanligaste behandlingen inom sjuk- och hälsovården. Infusioner används inom till exempel akutvård, intensivvård, neonatalvård och cancervård men också av personer med diabetes som kräver behandling med insulinpumpar. Eftersom fel dos kan få allvarliga konsekvenser kräver infusioner hög grad av noggrannhet. Doseringsutrustningens precision kan bli livsavgörande. Mellan åren 2005 och 2009 orsakade fel i infusionssystemen fler än 500 dödsfall i Europa.

I ett projekt avsett att förbättra precisionen i dosering av läkemedel i infusionsutrustning samarbetar 15 olika parter, av vilka RISE är en, under beteckningen Metrology for Drug Delivery (MeDD). Projektet finansieras av Europiska kommissionens innovations- och forskningsprogram EMPIR och den svenska delen har även stöd av Vinnova.

Målet för forskningsprojektet är minskat antal negativa patientincidenter relaterade till infusionsteknologin, i synnerhet inom neonatalvården där infusion med multipla pumpar ofta är kombinerad med mycket låga flödeshastigheter.

En vattendroppe i veckan

Som ett led i detta har RISE utvecklat en kalibreringsanläggning som baseras på den dynamiska vägningsmetoden med en analysvåg med hög precision som kärnelement, och som kan mäta så små flöden som 5 nanoliter per minut.

– Det betyder att det skulle ta sju dagar att distribuera en ordinär vattendroppe, säger Oliver Büker, forskare vid RISE.

För en patient är det vitalt att flödet är stabilt och inte svänger

Stabilt flöde viktigt

Men forskarna mäter inte bara volymen i flödet. Hur flödet levereras är också viktigt.

– För en patient är det vitalt att flödet är stabilt och inte svänger. Precisionsdoseringen omfattar därför även strävan efter stabilitet, säger Oliver Büker.

Under projektets gång har forskarna även funnit en tredje komponent som påverkar doseringen, nämligen infusionsledningens längd.

– Om man använder långa infusionsledningar, vilket är vanligt exempelvis inom barnonkologin, kan det ta ett par timmar innan läkemedlet kommer fram. Det finns då en risk för att man ökar dosen eftersom effekten av läkemedlet dröjer, säger Oliver Büker.

Nya metoder för kalibrering av medicinteknisk utrustning

Erfarenheterna från forskningsprojektet kan komma till stor användning för tillverkare av olika typer av infusionssystem i samband med utvecklingen av nya pumpar. RISE kan också kalibrera medicinteknisk utrustning med nya, spårbara metoder.

– Vi kan utföra spårbar kalibrering av olika typer av pumpar, men även av Infusion Device Analyzers (IDA), det vill säga instrument som i sin tur kalibrerar pumpar ute i sjukvården, säger Oliver Büker.

– Det vore önskvärt med en obligatorisk spårbar kalibrering av infusionssystem och det börjar finnas en ökad förståelse för att det behövs, konstaterar han.

Kontaktperson

Oliver Büker

Senior forskare

+46 10 516 58 89

Läs mer om Oliver

Kontakta Oliver
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.