Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Laddstation

Kontroller av laddstationer ger trygg och säker infrastruktur

Det saknas fortfarande regelverk för laddstationer motsvarande det som finns för bensin- och dieselpumpar. Därmed omfattas inte laddinfrastrukturen av några kontrollkrav, vilket skulle kunna innebära att dolda säkerhetsrisker förblir oupptäckta och att konsumentskyddet äventyras. Oberoende kontroller kan hjälpa operatörer av laddstationer att visa att deras stationer fungerar som de ska och debiterar kunderna korrekt.  

2030 skulle nästan alla nya vägfordon kunna vara eldrivna. Det visar scenarier framtagna av intresseorganisationen Power Circle inom energiforskningsprojektet ”Ett elsystem för elfordon”. Men för att det ska vara praktiskt gångbart med en helt elektrifierad fordonsflotta är förstås infrastrukturen, nätet av laddstationer från norr till söder, helt avgörande. I slutet av 2023 fanns det runt 34 400 publika laddpunkter i Sverige, fördelade på cirka 4 700 laddstationer.  

– Jag tror att de flesta konsumenter tar för givet att dessa laddstationer är kontrollerade på liknande sätt som tankstationer för bensin och diesel, att de är säkra och levererar det man betalar för. Men laddstationer är inte reglerade i detalj ännu, berättar Anders Nilsson, senior affärsutvecklare inom Elektrifiering och pålitlighet på RISE.  

”Borgar för en pålitlig infrastruktur” 

Utbyggnaden har gått undan och regelverket har inte hängt med. Det tar tid att revidera internationella direktiv. I väntan på övergripande EU-krav för hur laddstationer ska regleras har vissa länder valt att ta fram nationella riktlinjer. I praktiken kan det innebära tekniska handelshinder då regleringen på olika marknader skiljer sig åt och skapar en komplex situation för aktörerna i branschen, menar Anders Nilsson.

Även tillverkare har sett behovet och låtit testa elmätarmodulen i laddstationen hos ett oberoende certifieringsorgan. För elmätare finns det ett tydligt regelverk på plats, mätinstrumentdirektivet (MID), men det omfattar inte specifikt laddstationer ännu. 

Men det går faktiskt att kontrollera hela laddstationer redan i dag, trots avsaknaden av regelverk. Detta gör RISE:s ingenjörer när de åker ut till befintliga laddstationer och genomför kontroll. Med hjälp av kalibrerad mätutrustning kan de se om laddstationen levererar den energi som kunden debiteras för.  

– Kontroller av stationerna borgar för en pålitlig infrastruktur. Operatörerna är förstås också intresserade av att allt är korrekt. Det kan vara ett försäljningsargument mot marknaden, ”om du laddar hos oss får du vad du betalar för, för detta har RISE kontrollerat”, säger Anders Nilsson. 

Jag tror att de flesta konsumenter tar för givet att dessa laddstationer är kontrollerade

Kan påverka tilliten negativt 

Vid kontrolltillfället tittar ingenjörerna även på om kablar och kontaktdon är i gott skick och möter kraven för elsäkerhet.   

– Än har det inte varit någon incident kopplade till laddstationer i Sverige, men det räcker med att någon blir skadad så kommer det här att bli högaktuellt. När det väl händer en olycka riskerar detta att påverka tilliten till laddinfrastrukturen, vilket i sin tur skulle kunna bromsa upp elektrifieringen, säger Anders Nilsson och fortsätter:  

– Nu är stationerna relativt nya, men tids nog kommer kablarna att slitas. Någon glömmer att plugga ur och åker i väg, det har ju hänt vid bensinmackar. När vi ska ut och mäta vill vi därför även titta på hur utrustningen ser ut. Kontrollen handlar både om konsumentskydd och säkerhet.  

RISE har en tät dialog med Swedac, den svenska föreskrivande myndigheten för reglerad mätteknik, för att kunna följa utvecklingen kring implementeringen av laddstationer i EU:s mätinstrumentdirektiv (MID). Eftersom RISE redan testar nya produkter under utveckling och befintliga produkter ute på fält, kan Anders Nilsson meddela att teamet kommer att stå redo när nya, övergripande regler kommer på plats.  

Anders Nilsson

Kontaktperson

Anders Nilsson

Affärsutvecklare

+46 10 516 54 36

Läs mer om Anders

Kontakta Anders
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.