Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Provning och certifiering av laddstationer

Försäljningen av elbilar pekar stadigt uppåt. Det ställer krav på uppbyggnad av en lättillgänglig, säker och pålitlig laddinfrastruktur och det finns stor potential för aktörer i branschen. Vi på RISE har omfattande expertis inom området och kan hjälpa dig med provning och certifiering. Både för befintliga och kommande standarder.

Syfte

Vad kan vi hjälpa dig med?

En snabb utveckling av marknaden för laddstationer, innebär snabba förändringar i regelverken. Och det kommer bli en del utmaningar, framförallt kopplat till befintliga och framtida standarder. RISE har omfattande expertis inom områdena elsäkerhet, miljötålighet, EMC, radio, elmätning, cybersäkerhet och funktionssäkerhet.

Vi erbjuder ett komplett utbud av tjänster för provning och certifiering av laddstationer och annan laddinfrastruktur enligt internationella standarder. RISE lösningar är flexibla för att passa just dina behov och våra experter hjälper dig att säkerställa att dina produkter uppfyller relevanta standarder och marknads- och regulatoriska krav för säkerhet och kvalitet.

Vårt team ger dig råd om hur kraven ska tillämpas och hur du förbereder verksamheten för framtida regelverk inom till exempel elmätning och cybersäkerhet. Att möta standarder är en självklarhet och ur ett affärsperspektiv finns det mycket att vinna på att ligga steget före.

Elsäkerhet- och miljötålighetsprovning

Syftet med en elsäkerhets- och miljötålighetsprovning är att säkerställa att laddstationen är säker mot elchock och brand. RISE kan hjälpa till med:

  • Ackrediterad elsäkerhetsprovning av AC-laddstationer för att uppfylla lågspänningsdirektivet (LVD). 
  • Provning enligt SS-EN IEC 61851-1 Elfordon- Konduktiv laddning (harmoniserad standard under LVD). Tillverkaren intygar överensstämmelse med direktivet genom självdeklaration.
  • Miljötålighets- och IP-testning enligt generiska standarder som komplement för skydd mot värme, kyla, fukt, vatten och damm samt stötar och vibrationer (ingår delvis i SS-EN IEC 61851-1).

Metod

Provningen genomförs ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 i våra laboratorier i Borås.

Leverans

RISE levererar en ackrediterad provningsrapport som kan användas som grund för intygande om överensstämmelse med direktivet genom självdeklaration.

EMC och radio: provning och certifiering för CE-märkning

RISE är ackrediterat för EMC- och radioprovning av AC-laddstationer för att uppfylla EMC-direktivet och radioutrustningsdirektivet (RED) där vi också är anmält organ.

EMC-provning utförs enligt IEC 61851-21-2 och radioprovningen utförs enligt berörda ETSI-standarder:

Radioprovning utförs enligt berörda ETSI-standarder till exempel:

  • ETSI EN 300 328
  • ETSI EN 300 330
  • ETSI EN 301 908

RISE är Telecommunications certified body för FCC och har tillgång till FCC- och ISED-erkända testlabb i USA och Kanada. Genom partners erbjuder vi tjänster för Global Market Access (GMA).

Metod  

Provningen genomförs ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 i våra laboratorier i Borås.

Leverans

RISE levererar en ackrediterad provningsrapport som kan användas som grund för certifiering.

Provning av elmätare för CE-märkning

Vi på RISE erbjuder provning och certifiering av elmätare i laddstationer enligt svenska och internationella standarder.

RISE är ackrediterat för provning av elmätare och certifiering  för att uppfylla mätinstrumentdirektivet (MID). RISE är anmält organ för MID och kan utfärda godkännande för hela EU.
Provning och certifiering kan utföras för elmätarmodul i AC-laddstationer enligt MID. Laddstationer omfattas ännu inte av MID men det pågår en process för att implementera dem i direktivet.

Metod   

Provningen genomförs ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 i våra laboratorier i Borås

Leveranser

Ackrediterad provningsrapport samt MID-certifikat

Utvärdering av cybersäkerhet och funktionssäkerhet

RISE är ackrediterat för provning och utvärdering av cybersäkerhet för laddboxar (IoT konsumentprodukter) ETSI 303645, publika laddstationer SS-EN IEC 62443-4-2. Vi kan även erbjuda penetrationstester av laddstationer (ej ackrediterat). När det gäller funktionssäkerhet utför vi ackrediterad utvärdering och riskanalys enligt IEC 61508.

Cybersäkerhet karaktäriseras av snabb utveckling och det gäller även regelverket. Radiodirektivet ställer nya krav på cybersäkerhet och kommande metoder under Cyber Security Act kommer också ställa nya krav. RISE expertis och erfarenhet kan hjälpa till att hålla dig à jour med senaste lagkraven. Och tillsammans kan vi hitta den bästa lösningen för just din situation.

Metod

Utvärdering enligt standard genomförs ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 i våra laboratorier i Borås

Leverans

Resultatet av vår utvärdering sammanställs i en ackrediterad rapport 

Metod

Ackrediterad provning och utvärdering

Leveranser

Ackrediterad rapport. Certifikat i förekommande fall

Offertförfrågan

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Provning och certifiering av laddstationer

Certifiering

Produktcertifiering

Leveransnivå

Ackrediterad

Standarder

Elsäkerhet och miljötålighet

SS-EN 61851-1

EMC och radio: provning och certifiering 

IEC 61851-21-2, ETSI EN 300 328, ETSI EN 300 330, ETSI EN 301 908, 

Elmätare: provning och certifiering

MID-godkännande

Cybersäkerhet och funktionssäkerhet

ETSI 303645, SS-EN IEC 62443-4-2, IEC 61508

Pris

Pris vid offertförfrågan

Muhammad Usman Shahid

Kontaktperson

Muhammad Usman Shahid

TIC-ingenjör

+46 10 516 60 30

Läs mer om Muhammad Usman

Kontakta Muhammad Usman
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Tommi Anttila

Högskoleingenjör

+46 10 516 55 95

Läs mer om Tommi

Kontakta Tommi
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Våra tjänster inom EMC Informations- och Kommunikationsteknik (IKT)

Vi är specialister på EMC testning där det krävs särskilda resurser, kompetens och ackreditering från små industriprodukter till fordon.
Tjänst

EMC-provning för industriprodukter

Vi är specialister på EMC test där det krävs särskilda resurser, kompetens och ackreditering från små industriprodukter till fordon.
Tjänst

Global Market Access (GMA)

För att få placera produkter på marknaden i olika länder, krävs det att produkterna uppfyller regelverk och standarder som är specifika för länderna och regionerna. Processen att hantera compliance mot regulatoriska krav glo…
Tjänst

Provning av radiokommunikations­utrustning

Vi utför ackrediterad provning av radioegenskaper för typgodkännande i EU, USA och Kanada, samt verifierar och analyserar olika krav för radiokommunikationsutrustning.
Tjänst

Kontroll och verifiering av laddstationer

Antalet elbilar på våra vägar ökar kraftigt och det måste vara lättillgängligt, enkelt och säkert att ladda sitt fordon. Vi på RISE har gedigen expertis inom kontroll och verifiering i fält och kan hjälpa dig säkerställa att ladds…
Tjänst

Elsäkerhetsprovning av elektriska produkter

Vi utför elsäkerhetsprovning av elektriska hushållsprodukter och liknande bruksföremål, IT-produkter, och utrustning för mätning, styrning och laboratorieändamål. Vi kan också erbjuda CB-certifiering samt ETL-certifiering för…
Tjänst

Provning och certifiering av elmätare

Vi erbjuder provning och certifiering av elmätare enligt svenska, europeiska och internationella standarder.
Berättelse

Specialsatsning för förbättrad cybersäkerhet i laddstationer

Utbyggnaden av laddinfrastrukturen driver inte bara på omställningen av våra transporter. Den öppnar även upp nya måltavlor för hackare. Därför gör nu RISE en specialsatsning för att höja cybersäkerheten i landets laddstationer.&n…