Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Energiklivet gör elektrifieringen till en möjlighet för Sverige

Sverige står inför ett gigantiskt elektrifieringssprång. För att snabbt omsätta mål och visioner till handling driver RISE initiativet Energiklivet där myndigheter, energibolag, batterifabrikanter, forskningsaktörer, kommuner – ja alla med en insats i omställningen – har viktiga roller att spela. Och det är bråttom.

– Vi ska dubbla, kanske trippla elproduktionen och vi ska göra det på 20 år. Det är ett av de största projekt som Sverige någonsin har gett sig in i. Elsystemet har varit i ett förvaltande skede och är inte riggat för ett språng, säger Markus Norström, affärs- och innovationsområdeschef på RISE.

År 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. När transportsektorn och processindustrin ställer om mot fossilfria lösningar finns Fordonsforskningsinitiativet och Industriklivet för att stödja innovationsarbetet och nya tillämpningar av teknik. På motsvarande sätt behövs Energiklivet som motor för att också elförsörjningen – själva förutsättningen för klimatmålen – hänger med.

– Vissa företag kommer behöva massor av el för att ställa om. Omställningen till fossilfritt stål har några av de största behoven. Omställningen och expansion av LKABs produktion räknar med att dra 55 TWh per år vilket motsvarar en tredjedel av vad som produceras i landet, säger Markus Norström

På vardaglig svenska är 55 TWh helt sjukt mycket. Det sätter också perspektiv på magnituden av hur mycket kraft som ska tillkomma i elnätet.

– Vi ser att vi har en unik chans i Sverige. Vi har gott om el, ur ett internationellt perspektiv relativt låga priser, stora möjligheter att göra mer förnybar el. Det är en strategisk resurs som blir ett konkurrensövertag.

Skellefteå står inför stora utmaningar

En som har ett av energi-Sveriges mest påtagliga konkurrensövertag är Joachim Nordin, vd för Skellefteå Kraft. På hans hemmamarknad ska befolkningen växa till 90 000 invånare till 2030. Industrietableringarna med Northvolt och Revolt i spetsen eldar inte bara på bostadspriserna – det närmaste decenniet beräknas effektuttaget att sexdubblas.

– Vi pratar om att Sverige har en enorm utmaning när man slår fast att vi står inför en dubblerad elanvändning. Jämför då med vad Skellefteå står inför till 2030, säger Joachim Nordin.

Grunden till Skellefteås gynnsamma position är vattenkraften – som tillsammans med vätgas spås bli den stora reglerkraften när väderberoende energisystem blir dominerande – och elnätsinvesteringar som inleddes på 2010-talet. Den lokala kraftkoncernen är idag en nationell spelare med betydande förnybar elproduktion.

– Det vi investerar mycket i är elnät, både region- och lokalnät. Det gör vi både för att säkerställa alla industrietableringar som står på kö för att komma till Skellefteå, men även för hela stadens utveckling.

– Sedan investerar vi i att effekthöja våra vattenkraftverk. Vi ska inte bygga nya aggregat utan optimera den vattenkraft vi har för att få ut mer effekt. Det handlar framför allt om att kunna köra den när den behövs. Och att kunna bromsa när det blåser och solen lyser, säger han.

Det är trevligt med fina ord men det är bråttom

Ska spetsa avgörande insatser

Markus Norström på RISE säger att elnätsförstärkningar, integration av energilager, förkortade ledtider är några av utmaningarna som måste lösas. Han poängterar att Energiklivet inte ska spänna över alla frågor och fält – det handlar om att identifiera och spetsa avgörande insatser:

– Var behövs mer forskning? Vilka regelverk måste ändras? Hur kan tekniska lösningar utvecklas eller implementeras? Vilken marknadsmodell funkar?

Samarbete i snabb takt

Markus Norström ser framför sig ett aktionsprogram med myndigheter, energianvändare, näringsliv i nära samarbete. Och det måste gå undan.

– Det är viktigt att vi ser ett commitment på det här. Det har varit för litet av den varan. Det är absolut nödvändigt för ett så komplext system som energisystemet.

– En del i själva grejen är att vi gör det tillsammans. Att vi prioriterar och organiserar tillsammans. Genomför nya lösningar gemensamt, testar nya lösningar gemensamt.

Global förebild

Joachim Nordin på Skellefteå Kraft säger att han gillar idén att samla elektrifieringens olika nyckelaktörer från dag 1 och börja fokusera på genomförandet.

– Det är trevligt med fina ord men det är bråttom. Elektrifieringen måste ske nu, både för att nå klimatmålen men även för hela den gröna omställningen. Det är en möjlighet för hela Sverige, att vi kan bibehålla vår tätposition. Bli förebilden för inte bara Europa utan även globalt, och visa hur det går att nå klimatmålen med hållbar tillväxt, säger Joachim Nordin.

Markus Norström

Kontaktperson

Markus Norström

+46 10 516 58 84

Läs mer om Markus

Kontakta Markus
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.