Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Produktionsmiljö

Undvik effektbrist vid omställningen till hållbar produktion

Elektrifiering, inte minst av industrin spelar en avgörande roll för att Sverige ska nå målet om att vara ett fossilfritt välfärdsland 2045. Samtidigt finns utmaningar kring nätkapacitet och lokala effektunderskott. Så hur kan industrin förekomma de här problemen och istället skapa möjligheter? Sara Bargi, fokusområdesledare för Framtidens elsystem på RISE ger svaret.

En fördubbling. Så stor förväntas den svenska elförbrukningen bli om vi ska ersätta all svensk energiförbrukning med elektricitet.

– Idag produceras cirka 160 terawattimmar el per år i Sverige, varav vi själva gör av med cirka 140, säger Sara Bargi, fokusområdesledare Framtidens elsystem på RISE.

– Men om vi ska göra hela vår industriproduktion koldioxidneutral räknar man med att det kommer att behövas ytterligare 50-150 terawattimmar per år, och ska vi dessutom göra samma sak med transportsektorn behövs ytterligare 15-25. Så det är i princip en dubblering av elåtgången vi pratar om.

En nödvändig omställning

Och det här steget måste tas, det är de flesta överens om. Den svenska elproduktionen är idag i princip fri från koldioxidutsläpp och en övergång är avgörande för att undvika hotet mot klimatförändringarna. Men hur ska den här övergången gå till, om vi bara producerar ungefär hälften av den el vi kommer att förbruka i framtiden? Och när vi redan idag upplever effektbrist och brist i nätkapaciteten på många ställen i framförallt södra Sverige?

– Det pågår arbete med utökad elproduktion, och Svenska Kraftnät har nyligen släppt en plan där man nästan dubblerar sina investeringar för att kunna bygga ut nätinfrastrukturen. Men det här tar väldigt lång tid, så om jag jobbade inom industrin skulle jag redan nu börja fundera på hur vi själva skulle kunna minska vår sårbarhet på det här området.

Om jag jobbade inom industrin skulle jag redan nu börja fundera på hur vi själva skulle kunna minska vår sårbarhet

Energieffektivisering ett första steg

Första steget i en sådan strategi är att titta på energieffektivisering, framförallt att se över hur tillverkningen av de egna produkterna går till, och hur den processen skulle kunna utvecklas till att kräva mindre energi.

– Här får man börja från grunden, titta på affärsmodellen och se om det går att få till en ökad resurseffektivitet genom till exempel processinnovation. Vi på RISE har tittat på det här inom bland annat Industriklivet och Omställningslyftet, där vi har flera exempel på hur man kan ställa om till en mer hållbar produktion.

Från konsument till producent

Det andra steget är att börja fundera på hur man själv inte bara kan bli en konsument utan även en producent av elektricitet.

– Till exempel kan det vara en god idé att titta på energigemenskaper, eller att ta del av vår forskning om fossilfria energidistrikt där vi tittar på hur man kan bygga områden som är energipositiva.

Överhuvud taget menar Sara Bargi att det kan vara bra att ha en extern partner som till exempel RISE i arbetet med att minska sin sårbarhet i förhållande till framtidens eldistribution.

– Ofta får man en ögonöppnare för hur många möjligheter som faktiskt finns som man inte har koll på när man inte jobbar med det här dagligen. Är man dessutom tidig i sin omställning kan man få en konkurrensfördel som maximerar nyttan för både affärer, samhälle och miljö.

Sara Bargi

Kontaktperson

Sara Bargi

Projektledare

+46 10 516 50 04

Läs mer om Sara

Kontakta Sara
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.