Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Jämförelsemätningar och kompetensprövningar

Jämförelsemätningar och kompetensprövningar

Kvalitetsgranska dina mätningar genom att jämföra dig med andra. Detta är en kurs om verktyg för kvalitetssäkring av laboratoriearbete inklusive planering, genomförande och utvärdering.

Kärt barn har många namn; kompetensprövning, jämförelsemätning, provningsjämförelse, ringtext, round robin, etc. Kompetensprövning är en metod att jämföra kvalitet och prestanda vid olika laboratorier och mätplatser. Swedac och SS-EN ISO/IEC 17025:2018 kräver att laboratorier deltar i jämförelsemätningar för att demonstrera sin kapabilitet och har en plan för deltagande i jämförelser, medan andra ISO-standarder rekommenderar att man deltar.

Ibland uppstår diskussion kring vad en kompetensprövning är och vad som krävs för att den skall kunna kvalificera ett laboratoriums arbetssätt. Hur väljer man lämpliga jämförelseobjekt och hur utvärderar man för att kunna dra rimliga slutsatser? Kraven måste möjliggöra test mot gränser som bestämts i förväg. Dåligt planerade eller genomförda jämförelser kan rentav skada och undergräva trovärdigheten för laboratoriers mät- och provningsverksamhet. ISO/IEC 17043:2010 och den tidigare ILAC G13 ger stöd i sådana frågor. Vad det innebär i praktiken är också exempel på sådant du får insikter om under denna kursdag. Vi kommer också att gå igenom delar av ISO 13528:2015 om beräkningsmodeller för utvärdering av jämförelsemätningar.

Mål och Syfte

Teknikområden som berörs är kalibrering, provning och kemisk analys (under kursdagen kommer exempel från några av dessa områden att presenteras) och föredragshållarna har långvarig erfarenhet som tekniska bedömare.

Målgrupp

Laboratorier (med och utan ackreditering), mätplatser, bedömare, ackrediteringsorgan samt i viss mån "arrangörer av egna jämförelsemätningar".

Tillfällen

27 november 2024
RISE - Archimedes, Brinellgatan 4, Borås - ingång via vår reception
Karta
27 nov 2024
09:00-16:30
8715 SEK (exklusive moms)
30 av 30
Kurs
Fysiskt
Kursintyg
sv
Talare
Program
Talare
Eskil Sahlin

Eskil Sahlin

Forskare, RISE
Fredrik Arrhén

Fredrik Arrhén

Senior forskare, RISE
Program

Förmiddag

9.00
Samling, registrering, kaffe/te och presentation

Kompetensprövningar som kvalitetssäkring enligt ISO/IEC 17025
Att använda kompetensprövning som ett verktyg. Hur påverkas vi av nya krav i ISO 17025 och ändringar i ILAC-, EA- och SWEDAC-dokument? Även de administrativa delarna i ISO 17043 tas upp.

Kraven på ett ackrediterat laboratorium
I vissa fall ingår regelbundna jämförelsemätningar i de krav ackrediteringsorganen ställer på ett ackrediterat lab. I dessa fall finns en del formella detaljkrav att tänka på för att jämförelsen ska kunna tillgodoräknas. Dessutom får du exempel på hur en  tillsyn/bedömning kan gå till, och hur resultaten från utförda jämförelsemätningar vägs in i den  totala bilden.

Grunder, principer och standarder
Vad är en jämförelsemätning, hur identifierar man lämpliga jämförelser, hur genomför man dem och hur tolkar/använder man resultatet? ISO 13528 (beräkningsmetoder i jämförelser) och motsvarade delar i ISO 17043 gås igenom.

Metoder och hantering av utrustning och resultat
Hur man arrangerar interna jämförelser.

12.30
Lunch

Eftermiddag

13.30
Jämförelsemätningar inom kemiområdet
Översikt om metoder och material som används för kemilaboratorier. Genomgång av material från EA-4/18. Inklusive fördjupningsdel med diskussion kring subdiscipliner.

Övning/diskussion

Utvärdering av övningar och diskussion 

16.30 (ca)
Kursen avslutas

 

Allmän information
Priset inkluderar dokumentation, fm och em fika samt lunch.

Lena Gamalielsson

Administratör

Lena Gamalielsson

Administratör

+46 10 516 60 02

Läs mer om Lena

Kontakta Lena
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.