Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Blågrön dagvatten- och skyfallssamordnare grundkurs

Dagvatten- och skyfallssamordnare (Grundkurs)

Jobbar du med dagvatten och/eller skyfallsfrågor och önskar bredda din kompetens?  Genom att gå denna endagskurs får du en heltäckande bild av hållbar dagvatten- och skyfallshantering. 

Detta är den första kursen (grundkurs) i ett kurspaket framtaget inom forskningsprojektet SODA – Hållbar dagvattenhantering på kvartersmark. Denna grundkurs syftar till att ge en introduktion och övergripande bild för delar som en dagvatten- och skyfallssamordnare ska kunna hantera.  

Genom att gå kursen får du lära dig följande: 

  • Beskriva den blågröna dagvatten- och skyfallssamordnarens roll i relation till andra delar i förvaltningskedjan
  • Redogöra för ekosystemtjänster kopplat till multifunktionella system
  • Redogöra översiktligt kring vilka lagar och förordningar som reglerar dagvatten- och skyfallsförvaltning
  • Redogöra för vilka parametrar som behöver utredas för att välja lämpliga dagvatten- och skyfallsåtgärder vid olika förutsättningar
  • Beskriva grundläggande funktioner avseende substrat och vegetation
  • Ge exempel på hur dagvatten kan användas som resurs
  • Beskriva dagvattnets väg från regn till recipient
  • Insikt om föroreningar i dagvatten: källa, typ av föroreningar, grad av förorening, förståelse för renings- och fördröjningsprocess

Kursen är utformad med både föreläsningar och interaktiva moment så som gruppdiskussioner och övningar.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som idag jobbar med dagvattenfrågor och ser ett behov av att bredda din kunskap för att kunna ansvara för dagvattenfrågornas både blåa och gröna aspekter i projekt. Du har en bakgrund som exempelvis VA-ingenjör eller Landskapsarkitekt och ser värdet i att väva ihop olika teknikområden.

Detaljer

Grundkursen omfattar 1 dag fysisk undervisning.

Examination: Kunskapstest i slutet av dagen.

Utbildningsledarna stöttar dig pedagogiskt med bred expertis och kunskap genom hela kursen. Du kommer även ha tillgång till en digital kursplattform där du kan hitta kurslitteratur och fördjupande material. 

Har du varit eller är projektpart i SODA får du 20 % rabatt på utbildningen. 
 

Diplomering

Vi planerar för att detta ska bli en diplomeringskurs, där du blir diplomerad blågrön dagvattensamordnare efter genomförd grundkurs samt en av fördjupningskurserna.

Kursen är en del av ett kurspaket, när du läst grundkursen rekommenderas du att gå en fördjupningskurs. Fördjupningskurserna håller fortfarande på att utvecklas inom forskningsprojektet.

Tillfällen

Stockholm - Nybrogatan 53
22 maj 2024
08:30-17:00
7000 SEK (exklusive moms)
Fysiskt
1 dag
Madelen Malm

Administratör

Madelen Malm

Projektledare

+46 10 516 63 55

Läs mer om Madelen

Kontakta Madelen
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.