Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Kurs om Annex U

Annex U för hushållsapparater - IEC 60335-1

I denna kurs går vi igenom de nya kraven för cybersäkerhet som introduceras i IEC 60335-1 Annex U. Dessa innefattar fjärrkommunikation genom offentliga nätverk. Målgrupp är chefer, projektledare och ingenjörer.

Om kursen

Alla företag som säljer produkter på den europeiska marknaden måste kunna påvisa att produkterna uppfyller tillämpliga EU-direktiv. Du som importör eller tillverkare av hem- och hushållsprodukter samt kommersiella produkter måste kunna påvisa att produkten uppfyller EU-kraven i LVD och Maskindirektivet. Hem- och hushållsprodukter som uppfyller standard IEC 60335-1 eller applicerbar produktstandard (del 2) förutses uppfylla kraven i direktiven.

Syfte

Syftet med kursen är att deltagaren ska få ökad förståelse för kraven kopplade till cybersäkerhet inom ramen för Annex U av standarden.

Kursinnehåll

Vi går igenom bilagan och åtgärderna som kan vidtas för att förhindra obehörigt tillträde samt effekterna av överföringsfel vid användande av fjärrkommunikation genom offentliga nätverk. Denna kurs kan med fördel kombineras med följande kurs ”Annex R för hushållsmaskiner enligt IEC 60335-1” som går igenom Annex R (mjukvaruutvärdering) inom ramen för standarden.

Målgrupp

Chefer, projektledare och ingenjörer.

Tillfällen

8 november 2024
RISE, Brinellgatan 4, Borås
08 nov 2024
13:00-16:00
4000 kr (exklusive moms)
Kurs
Fysiskt
3 h
Svenska
Program
Program

Områden inom fjärrkommunikation som berörs under kursen är bland annat:

  • Verifiering av identitet
  • Tillstånd för informationsåtkomst
  • Beräkning av data med hjälp av algoritmer
  • Dataintegritetsskydd
  • Kryptering av data
  • Användarinstruktioner för bland annat mjukvaruuppdateringar
  • Hur data kopplat till mjukvara kan delas upp i moduler för att göras säkrare
  • Hur fjärrkommunikation bör sättas upp, vidhållas samt avslutas med koppling till korrupt data, tidsfel, repetition, kommunikationsavbrott mm
Ted Strandberg

Administratör

Ted Strandberg

Projektledare

+46 10 516 60 93

Läs mer om Ted

Kontakta Ted
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.