Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Testbädd UAV Västervik

På Testbädden DronecenterSweden.se finns det möjligheter att på ett säkert sätt utprova de olika tekniska system som utgör en UAV (unmanned aerial vehicle). Här bor få människor i en mycket varierad geografi utan varken militära eller civila flygzoner. Detta möjliggör säker flygning utom synhåll, autonomt och på högre höjder än på de flesta platser

Idag står vi inför många globala samhällsutmaningar; hantera klimatförändringar, producera tillräckligt mycket hälsosam mat till en växande världsbefolkning, bevara och skydda vattenkällor, utveckla produktion och utveckling av nya, förnybara energi- och bränslealternativ. Alla dessa utmaningar beskrivs i FN:s 2030-agenda. Obemannade flygfordon och system (UAV/UAS eller drönare) uppges i många rapporter vara ett alternativ för att kunna underlätta många av dessa problem genom förebyggande övervakning, inspektion och observation av hot mot grödor, skog, miljö och infrastruktur. Räddningsinsatser, brandbekämpning och transport av organ eller livräddande mediciner till sjukhus och avlägsna områden är andra potentiella användningsområden som har testats.

Mycket av den teknik som krävs för allt detta finns redan, men den måste utformas som ett system av system, anpassad till kraven som ställs inom obemannade flyg- och lättviktssystem. Se EU kommissionens Drönarstrategi 2.0 som testats i projektet PNK4UTM

Vidare måste regleringssystemen och affärsmodellerna harmonisera de tekniska möjligheterna i miljöerna där dessa kommer användas. För detta är det 40x60km stora testbäddsområdet i Västerviks kommun mycket värdefullt. Här återfinns alla vanligt förekommande landskap, aktiviteter och all vanligt förekommande markanvändning i Nordeuropa. Detta erbjuder en unik möjlighet att säkert testa och utveckla olika system som behövs för att etablera säkra och ekonomiskt hållbara funktioner med UAV:er.

Testbädden består av både landområdet och luftrummet, vilka båda hanteras i Drone Center Sweden DCS (dronecentersweden.se).

DCS välkomnar svenska och internationella kunder för tester av Beyond Line of Sighyt och Higher and Autonomous på ett bättre sätt än vad som är möjligt på de flesta andra UAV- testplatser i världen. Utöver detta möjliggör den ovan nämnda stora geografiska variationen inom testområdet tester i en mycket varierad miljö.

Vinnova UAV testbädd i Västervik (TUVA) innefattar både hela projektet, men även den virtuella testbädd som består av samarbetspartners både i och utanför Sverige. Genom TUVA deltar vi i flera gemensamma projekt, exempelvis EU:s jordbruksprojekt aFarCloud. Vi samarbetar även med konsortier i Interregprojekt tillsammans med europeiska testbäddar, blåljusmyndigheterna (räddningstjänst, ambulans och polis), miljöskyddsmyndigheter och organisationer. Vårt övergripande mål är att sammankoppla de olika system som krävs för att bygga säkra, lagliga, kostnadseffektiva och användbara obemannade flygande system (UAS) med sensorer och navigationssystem.

Om UAV:er är kopplade till informations- och kommunikationsteknologi (ICT) kan UAV/UAS spela en mycket stor roll för många viktiga, men i nuläget utmanande funktioner. Med stöd från mobilinfrastrukturen är det möjligt att utveckla ny teknik som möjliggör inspektion av exempelvis skogar, grödor, järnvägar, kraftproduktion och kraftledningar autonomt. Vidare skulle detta även möjliggöra positionering, navigation och kommunikation med UAV:er i kommando, nya kontroll- och kommunikationssystem (C3) och leverans av insamlad sensorinformation och bilder.

För att kunna leverera säkra operationer måste detaljerade och uppdaterade digitala, geografiska kartor och data tillhandahållas, då dessa är en vital del av navigering och planering av UAV-stöttade uppdrag. Även detta underlättas naturligtvis av en väl fungerande mobilinfrastruktur.

Genom samverkan av UAV, UAS och ICT erbjuds stora möjligheter till ökade intäkter och nya, effektiva metoder för att stödja en hållbar utveckling inom alla möjliga områden.

UAV-testbädden i Västervik är en viktig komponent för utveckling av ovan nämnda nya, innovativa teknologier. Bland testbäddens partners återfinns Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI), Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), RISE, SAAB/UMS Skeldar, Sparv Embedded, Wabema, Västervik kommun, Linköpings Universitet (LiU) och kunder som Wallenberg Autonoma System Projekt (WASP).

Med sitt läge utanför alla civila och militära restriktionszoner för luftoperationer är TUVA ett område som med fördel kan användas för säker och bekväm utveckling och testning av UAV:er och tjänster inom relaterade områden. Det 40x60km stora landområdet innehåller alla vanligt förekommande europeiska landskapstyperna, vilket ytterligare bidrar till att detta är en av de mest flexibla testbäddarna inom sitt ämnesområde.

Då Västervik kommun tillhandahåller sitt kommunägda, 1199m långa och asfalterade flygfält, nås testbädden enkelt av både internationella och nationella kunder. Vidare öppnar detta upp för tester av system på hög höjd (1500-3500m) och bortom synhåll (BLOS).

Dessa är annars mycket vanliga flaskhalsar som ofta står i vägen för säkra och pålitliga tjänster med drönare för leveranser och inspektion inom jordbruk, skogsbruk, energiproduktion, distribution, transportsektor, infrastruktur och räddningstjänster.

Vidare erbjuder vi utveckling av sensorsystem för styrning och kartläggning av både enstaka och större antal flygande fordon i framtiden. Utveckling av flygoperationer är ett annat område för FoU, ett område som är kritiskt för möjliggörandet av säkra och tillförlitliga UAV-operationer och för att bidra till ett framtida UTM-system. Här är GNSS-transpondrar (GPS, Galileo, GlONAS etc.) med redundant stöd från fasta GNSS-mottagare på exempelvis mobilsystemens master eller andra stödsateliter en kritisk system- och utvecklingsuppgift.

Det erbjuds även utveckling av programvara (redan tillgänglig i BETA-version) som säkerställer att kommunikationen med det mobila systemet och mellan grupper av UAV:er kan göras säker. TUVA:s projektledning leder nu en Vinnova UDI-ansökan tillsammans med huvudaktörer inom olika teknikområden såsom RISE, Telia, Ericsson, SAAB, T2-data, T2-kartor, Västervik kommun samt representanter från skogs- och jordbruk. Vi har tillsammans ett antal tekniska lösningar (prototyper, i väntan på patent och förslag till världsstandarder inom GSMA) för att göra denna exakta positionering-, navigations- och kommunikationsinfrastruktur möjlig och testat för lansering.

Ett annat viktigt område är utvecklingen av nya, kraftfulla men lätta och energieffektiva radar-, LiDAR-, IR-, Hyperspektrala och Gammasensorer. De flygande fordonen måste även leverera data till användaren eller till andra parter för bildkodning och analys med hjälp av big-data funktioner, maskinlärning och sensordatafusion. Denna data ska inkluderas i beslutssupportsystem och automatiserade tjänster, exempelvis varningar för farliga situationer. För att kunna flyga säkert och planera operationer måste sensor- och UTM-systemen kompletteras med kartor där geometrin är mycket korrekt i plan, projektion och höjd. Eftersom Västervik kommun stödjer ett initiativ från Telia för att bygga en ”Cellular Airspace Development – UAS Innovation Zone” kommer det vara möjligt att få tillgång till den senaste tekniken inom telekommunikation i en Cellular Innovationszon belägen i samma område som UAV-testområdet. Med syftet att stödja detta har RISE Sics East ansökt om ett UDI-projekt från Vinnova som kommer att vara av ömsesidigt intresse för både UAV-branschen och telekomutvecklare då applikationer kommer kunna stödjas av båda ekosystemen.

Det kommer att vara ett testområde av stort intresse för Telekom, UAV, ICT och kommer även vara av stor vikt för central industri och affärsverksamhet.

Vidare kommer resultaten ha en positiv effekt på livsmedelsproduktionen och skogsbruket genom att bidra till att lösa utmanande miljömål!

Välkommen att testa din UAV/drönare, sensor eller ditt kommando- och kontrollsystem på DCS!

http://www.dronecentersweden.se/

Fakta

Namn på Test & Demo

TUVA DCS Geografisk UAS zon sedan 2022

Etableringsår

2017

Kategori

Verkliga miljöer (VM)

Bransch

Fordon och transport, IKT och telekom, Livsmedel och jordbruk

Område

Innovationsstöd

Region

Region Kalmar län