Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
test

WECHULL+

Hållbart betongmaterial som leder till förbättrade underkonstruktioner för förnybar energiteknik till havs.

Målsättningar

Huvudmålet med WECHULL+ är att demonstrera (TRL4-6) ett nytt, hållbart, cirkulärt och pålitligt betongmaterial lämpligt för flytande konstruktioner till havs för havsbaserad energi (vågkraft och flytande solkraft) genom att modellera, testa och validera det i relevant havsmiljö. WECHULL+ mål och aktiviteter är baserat på resultaten och proof-of-concept av en ny hållbar betongblandning med hög prestanda för marina applikationer inom det nationella WECHULL-projektet (TRL4). WECHULL+ tar dessa resultat vidare till en europeisk nivå, där experter inom materialvetenskap, prediktiv modellering, fälttester, bedömning av kritiska belastningar, bio-fouling, teknikutveckling, analys av extrema belastningar, och påverkan på samhället och den marina miljön, sammanförs för att validera och verifiera WECHULL+ betongmaterial och dess tillämpning genom prov- och prototyptestning (labb och hav)

Utmaningar 

Det traditionellt använda stålet är dyrt och utsatt för korrosion i den tuffa marina miljön. Priset på kompositer är till och med högre än stål, är baserad på fossila bränslen, deras tillverkning kännetecknas av hög miljöpåverkan och de saknar fortfarande data om långtidsprestanda i havsvatten. Därför undersöker den blå energisektorn för närvarande betong. Betong är billig (i storleksordningen 100 EUR/ton – 30 gånger lägre än stål och 50 gånger lägre än kolfiberförstärkta kompositer), motståndskraftig mot marina miljöer, och enkel och snabb att tillverka på plats (gjutning) jämfört med de traditionella alternativen till tillverkningsmaterial. Betong, det mest använda materialet i världen efter vatten, är också ett material med en mogen värdekedja som möjliggör lokal produktion över hela världen. Detta är en särskild fördel för Offshore Renewable Energy (ORE) installationer, ofta planerade på specifika platser på grund av gynnsamma havsförhållanden, långt från de huvudsakliga leveranskedjorna, eller nära öar utan anslutningar till det kontinentala energinätet.

Trots sin långa historia är betongteknologi fortfarande ett aktivt och växande forsknings- och industriområde. Den kontinuerliga framstegen skapas genom att designa nya blandningar, ersätta bindemedel och aggregat med alternativa ingredienser och/eller lägga till dedikerade kemiska modifierare. Dessutom står betong för 6% av hela världens CO2-avtryck. Den främsta bidragsgivaren till CO2 från betong är cement. Genom att använda klimatanpassat betongmaterial (inklusive avfall och återvunna material samt alternativa biobindemedel) kan betongens CO2-avtryck på materialnivå reduceras avsevärt.

Resultat och förväntade effekter

Det förväntade resultatet av WECHULL+ materialutveckling är att designa en uppsättning av blandningar baserat på lokala råmaterial, förbättra materialens cirkularitet och bekräfta dess pålitlighet i olika klimatzoner i Europa. WECHULL+ materialet och modelleringslösningarna kommer att kunna tillämpas på alla typer av flytande konstruktioner inom havsbaserade förnybar energi men också för andra användare som akvakultur. Den höghållfasta betongen uppnår 70 % av sin slutliga styrka efter 24 timmar, vilket möjliggör avformning och bogsering till installationsplatsen nästan omedelbart efter tillverkning. Underhåll av WEC bidrar till upp till 30 % av OPEX och är därför en av de största faktorerna för att minska LCOE. WECHULL+ projektet stöder övergången till havsbaserad förnybar energi genom att tillhandahålla industrin med:

  • Nya robusta (>100 MPa i tryckhållfasthet, självdämpande, icke-korrosiva och anti-fouling egenskaper) och
  • Hållbara material med 70 % mindre koldioxidavtryck än stål
  • Sänka tillverkningstiden till under 5 dagar
  • Stödja lokal tillverkning och lokala leveranskedjor
  • Sänka den totala LCOE med 25 %

Projekt websidan

www.wechull.se

Dokument

Press Release (pdf, 277.73 kB)

Sammanfattning

Projektnamn

WECHULL+

Status

Pågående

RISE roll i projektet

koordinator

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

2,98 miljoner Euro

Partner

RISE Research Institutes of Sweden, TU Delft, Aquatera Atlantico, Carnegie Clean Energy, Ocean Harvesting Technologies, Gdansk University of Technology, SolarDuck, PLOCAN, Pekabex

Finansiärer

Clean Energy Transition Partnership (CETP) program

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Thomas Bru

Kontaktperson

Thomas Bru

Projektledare

+46 10 228 49 37

Läs mer om Thomas

Kontakta Thomas
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.