Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Utvärdering av prefabricerade reningsanläggningar för dagvatten

Tillsammans med en rad aktörer både nationellt och internationellt utvecklar RISE och Luleå Tekniska Universitet en metod för funktionstest av kompakta prefabricerade reningsanläggningar för dagvatten. Metoden kommer ligga till grund för en ny Nationell standard (SNS). Projektet är finansierat av Naturvårdsverket och Vinnova.

Inom projektet utvecklas en metod för utvärdering av prefabricerade och kompakta dagvattenanläggningar. Metoden är på sikt tänkt att förvaltas av Svenska Institutet för Standarder (SIS) som en Svensk Nationell Standard (SNS). I utvärderingen ingår tester med avseende på partikelbundna föroreningar samt lösta fraktioner av koppar, zink, fosfor och kväve. Standarden kommer kunna ge ytterligare beslutsunderlag vid upphandling av prefabricerade dagvattenanläggningar. Exempel på anläggningar som berörs av standarden är underjordiska sedimentationskammare eller brunnsfilter. 

Sammanfattning

Projektnamn

Utvärdering dagvattenanläggningar

Status

Pågående

Region

Region Stockholm

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

5 år

Partner

Naturvårdsverket , Svenskt Vatten, Trafikverket, VA Guiden, Rent Dagvatten AB, Svenska Institutet för Standarder (SIS), Kretslopp och Vatten

Finansiärer

Naturvårdsverket, Vinnova

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

6.Rent vatten och sanitet
11.Hållbara städer och samhällen

Kontaktperson

Ann Johansen

Projektledare

+46 10 722 32 61

Läs mer om Ann

Kontakta Ann
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Anna Pettersson Skog

Kontaktperson

Anna Pettersson Skog

Forskare

+46 73 412 63 63

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.