Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Utvärdering av miljöpåverkan från biobaserade förpackningsmaterial

För att stödja intressenter inom förpackningsindustrin med att förbättra kvaliteten och trovärdigheten av utvärderingar av miljöpåverkan av biobaserade förpackningar, kommer en granskning av LCA-litteraturen att göras och relevanta metoder testas. Baserat på resultaten kommer rekommendationer att ges för beslutsregler och metoder för LCA.

Syfte och mål

Att ifrågasätta metoder för att utvärdera miljöpåverkan av biobaserade förpackningar med livscykelanalys, med målet att göra rekommendationer om bästa praxis. Detta kommer att leda till att hela spektrat av miljöfördelar och nackdelar med biobaserade material beaktas.

Utmaning

Drivkraften att ställa om till en biobaserad och cirkulär ekonomi är en stark grund för biobaserade förpackningar. En brist på tydlig och konsekvent vägledning för miljöbedömning av biobaserade produkter och luckor i befintliga LCA-metoder kan emellertid missgynna dessa material genom att de inte helt täcker några av deras miljöfördelar.

Lösning

Teamet ska genomföra en oberoende granskning av litteraturen och testa metoderna för olika miljöparametrar som är mest relevanta för biobaserade förpackningar. Baserat på resultaten kommer vi att ge rekommendationer för en robust uppsättning beslutsregler och metoder för livscykelutvärdering av biobaserade förpackningar.

Effekt

Arbetet ska säkerställa att organisationer som utvecklar och marknadsför biobaserade förpackningslösningar kan förstå och kommunicera miljöfördelar och nackdelar med deras material.

Sammanfattning

Projektnamn

BioPackLCA

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

1 år

Total budget

720.000 SEK

Finansiärer

Intressentföreningen Packforsk

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion

Kontakt