Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Data- och modelldriven dimensioning av säkerhetskritiska system
Foto: Bing/DALLE (AI-genererad)

SafeDim - Data & modelldriven dimensioning av säkerhetskritiska system

Projektets mål var att utveckla befintliga och nya kvantitativa metoder och verktyg för att analysera och dimensionera säkerheten av system i fordon.

Fokus för projektet var att utveckla kvantitativa metoder för säkerhets- och tillförlitlighetsanalys. Målet var att möjliggöra inkluderandet av säkerhet som en del av konceptdesign och dimensionering av arkitekturen i E / E-system för tunga fordon. För detta ändamål utvecklade projektet metoder och verktyg för stokastisk modellering som dessutom använder input från insamlade fältdata. Metoderna är lämpliga för att analysera säkerheten hos nya teknologier, inklusive autonom körning och uppkopplade fordon.
 

SafeDim var ett samarbete mellan Scania, KTH och RISE. Projektet leddes av Scania, där forskningsingenjörer i projektet arbetade nära med produktutvecklingsteam, som är de avsedda användarna av slutresultaten för projektet. KTH bidrog med en doktorandposition. RISE hade en mindre roll i projektet att undersöka de metoder som utvecklats av projektet i förhållande till standarderna ISO 26262, IEC 61508 och ISO 21448.

Sammanfattning

Projektnamn

SafeDim

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Deltagare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

12 MSEK

Partner

KTH Royal Institute of Technology

Finansiärer

FFI - Fordonsstrategisk Forskning och Innovation

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Fredrik Warg

Kontaktperson

Fredrik Warg

Forskare

+46 10 516 54 12

Läs mer om Fredrik

Kontakta Fredrik
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.