Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

PLATINEA samverkansplattform för tillgänglighet och användning av antibiotika

PLATINEA är en samverkansplattform med syfte att förbättra tillgänglighet och användning av antibiotika. PLATINEA består av 15 aktörer från akademi, myndigheter, industri och vård. Det gemensamma målet är att se till att de antibiotika som finns idag används på bästa sätt samt att säkerställa tillgängligheten till viktiga antibiotika som riskerar att försvinna från Sverige.

Nedan presenteras plattformens fyra arbetspaket (AP 1-4) vilka hanterar olika aspekter inom antibiotikaområdet och syftar till att gemensamt bevara värdet av existerande antibiotika för kommande generationer.

AP1) Antibiotika-patientpopulationer: Identifierar kunskapsluckor avseende användning av befintliga antibiotika i olika patientpopulationer, vikten av respektive antibiotikum, och konsekvenser av samt åtgärder vid eventuella brister.

AP2) Antibiotika-patogen (dvs. individuell patient med infektion): Hur användning av existerande antibiotika kan förbättras och optimeras individuellt och för specifika infektioner. 

AP3) Antibiotika-läkare: Förstå och påverka användning av antibiotika i vården genom klinisk praxis.

AP4) Antibiotika-leverantör: Förstå vilka faktorer som påverkar tillgänglighet och identifiera vilka åtgärder som på lång sikt kan förebygga brister, främst avseende respektive antibiotikums leveranskedja. 

AP5) Projektledning och administration, samt koordinering av AP1-4.

Sammanfattning

Projektnamn

PLATINEA

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Biträdande projektledare samt forskning inom AP4a

Projektstart

Varaktighet

Till 2025

Finansiärer

Vinnova - Utmaningsdriven innovation

Projektets webbplats

Koordinator

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande