Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

PhD projekt-Studie av skaleffekter på mekaniska egenskaper hos bergsprickor

Projektet handlar om utveckling av en kvalitetssäkrad metodik för skjuvprovning av bergsprickor tillämpad på en unikt stor skala i en nyutvecklad provningsutrustning. Testresultaten utgör en länk för användning i modeller för bergsprickors skjuvhållfasthet i fullskala. Resultaten kommer särskilt att användas i säkerhetsanalys av kärnbränsleförvar.

Syfte och mål

Behovet av att förstå urbergets risk för glidning vid sprickor är av betydelse vid utformningen av djupt liggande undermarksutrymmen. Projektet syftar till att bidra med högkvalitativa data från tester på en unikt stor skala för utvecklandet av modeller för bergsprickor i fullskala.

Utmaning

Replikat är avgjutningar av bergsprickor och utgör en viktig del i forskningsarbetet genom att användandet av replikat möjliggör upprepning av test med samma sprickgeometri. Resultaten kan dock vara svårtolkade och ibland även motstridiga.

Numeriska modeller används utifrån data från provningar i laboratorieskala, för att prediktera fullskaliga sprickors beteende. Prover med olika storlek ger dock olika resultat och en utmaning är därför att förstå hur en sådan skaleffekt skall tas i beaktande vid utvecklingen av modeller för fullskaliga sprickor.

Lösning

Utarbeta en metodik för generering av högkvalitativa data vid användandet av replikat, för att på så sätt skapa förutsättningar för konsistenta resultat. Detta görs genom att identifiera och kvantifiera kritiska processteg vid tillverkning av replikat.

Genom att utveckla och använda en skjuvprovningsutrustning för unikt stora provkroppar är målet att ta fram data som tidigare inte funnits tillgängliga för ökad förståelse av skaleffekten.

Effekt

Data från detta projekt kan användas till forskning en lång tid framöver. Resultaten kommer särskilt att användas i säkerhetsanalysen av kärnbränsleförvar i Sverige och Kanada.

Sammanfattning

Projektnamn

POST2 PhD projekt

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Doktorandarbete

Projektstart

Varaktighet

2017-2024

Total budget

8 Msek

Partner

Svensk Kärnbränslehantering, Kungliga Tekniska Högskolan

Finansiärer

BeFo (Stiftelsen Bergteknisk Forskning)

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
11.Hållbara städer och samhällen
Jörgen Larsson

Kontaktperson

Jörgen Larsson

Civilingenjör

+46 10 516 56 94

Läs mer om Jörgen

Kontakta Jörgen
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.