Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
vindkraft

Miljökonsekvenser av fartygsallisioner med havsbaserade vindkraftverk

Projektet "Miljökonsekvenser av fartygsallisioner med havsbaserade vindkraftverk (ECSOW)" syftar till att utforska och utveckla verktyg för att beräkna sannolikheter och konsekvenser av allisioner mellan fartyg och havsbaserade vindkraftverk, samt att identifiera förebyggande åtgärder samt strategier för att hantera konsekvenser.

Projektet ECSOW (Environmental Consequences of Ship allisions with Offshore Wind towers) syftar till att analysera risker för allisioner mellan fartyg och havsbaserade vindkraftverk, ytterst med tanke på miljöpåverkan. Detta är viktigt eftersom det saknas erfarenheter av sådana händelser i svenska vatten, där storskaliga vindkraftparker nu planeras. Projektets mål är att granska tidigare incidenter, vidareutveckla metoder för att beräkna sannolikheten för allisioner, och att utvärdera både primära och sekundära effekter av en allision. 

Det kommer även att kartläggas vilka aktörer som involveras vid en olycka och deras ansvar, samt ge förslag på riskreducerande åtgärder samt nödåtgärder vid en faktisk allision. Forskarna kommer att använda data från fartygens automatiska identifieringssystem (AIS) för att bedöma sannolikheten för allisioner och modellera potentiella konsekvenser.

Slutresultatet av projektet kommer att ge viktig information för att hantera risker, förbättra miljöskydd och vägleda framtida forskning inom området.

Sammanfattning

Projektnamn

ECSOW

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator och forskningspart

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

4 961 341 SEK

Finansiärer

Projektet finansieras av Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag, diarienummer 2023-00037.

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
13.Bekämpa klimatförändringarna
14.Hav och marina resurser
17.Genomförande och globalt partnerskap
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Jessica Hjerpe Olausson

Kontaktperson

Jessica Hjerpe Olausson

Senior projektledare

+46 70 080 60 18

Läs mer om Jessica

Kontakta Jessica
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.