Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
plant, green, eco
Foto: Josh Calabrese

Medborgardialogverktyg för klimatåtgärder för Malmö Stad

Som en del av sitt klimatkontrakt ville Malmö Stad engagera medborgarna i en klimatdialog. Vi har i ett forskningsprojekt utvecklat ett verktyg för digital medborgardialog för att motivera medborgarna att ta till åtgärder som ger ett mer miljövänligt beteende, och för att förstå vilket stöd de behöver från kommunen för att genomföra dessa åtgärder.

Ett av de stora problemen relaterade till miljövänligt beteende är att även om människor förstår vikten av att behöva minska sitt koldioxidavtryck och får veta vad de ska göra, är beteendeförändringar svåra att få till. Dessutom tenderar individer att avvisa vad som uppfattas som markuttryck eller påverkan som försöker förändra ens beteende. Som ett resultat bör manipulativa och alarmistiska meddelanden som får människor att känna sig rädda, förpliktade eller skyldiga undvikas eftersom de varken är etiska eller effektiva i att skapa beteendeförändringar.

Vi ville hitta ett sätt för Malmö Stad att inspirera medborgare att bli mer hållbara i sin vardag och skapa nya processer, värderingar och sociala regler. I form av en app som ber medborgarna att svepa ”ja” eller ”nej” eller ge öppen input, tas frågor fram tillsammans med Malmö Stad med en metodik som grundar innehållet specifikt till platsen Malmö, vilket gör det relevant och enkelt för medborgare att delta.

Metodiken

Metodiken strukturerar och konstruerar frågor på ett sådant sätt att en tvåvägsdialog kan äga rum mellan intressenten och medborgarna (till skillnad från en envägsenkät), och ger svar som kan analyseras utan att överväldiga kommunen med en ohanterlig mängd kvantitativa data att bearbeta. Denna dialog har potential att ge medborgarna möjlighet att förändra och påverka offentliga tjänster (t.ex. skolor, sjukhus, kollektivtrafik), och ger kommunen möjlighet att ta reda på hur medborgarna vill få stöd genom att få feedback på förslag och initiativ.

Med hjälp av inslag från gamification innehåller verktyget noggrant utvecklade frågor för att utforska specifika livsstilsaspekter, vilket gör det möjligt för medborgare att klustras. Innehållet kommer att organiseras i teman som prioriteras av Malmö Stad (hemmalagad mat, konsumtion, fritid i Malmö, gå till jobbet, springa och fixa hemmet), och släpps successivt som frågepaket över tid.

Inblandad projektgrupp: Hayley Ho, Tatjana Apanasevic från Inclusive Systems Innovation enheten, Magnus Eriksson från Societal transformation enheten, Anton Gustafsson från Connected societies enheten, Per Ottoson från Technologies for interaction enheten och Kasper Socha från Människa-autonomi enheten.

Sammanfattning

Projektnamn

Medborgardialogverktyg

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

1 år

Finansiärer

Malmö Stad

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Kontaktperson

Tatjana Apanasevic

Forskare

+46 76 108 23 87

Läs mer om Tatjana

Kontakta Tatjana
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.