Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Lignin

Luktreducering av lignin för användning i termoplaster -en ny testbädd

I detta projekt ska en process för luktreduktion av sulfatlignin skalas upp till demo-skala. Det producerade luktfria ligninet ska sedan användas som råvara för produktion av ligninbaserad plast i olika prototyper och test kommer att genomföras där denna plast används för 3D-printing.

Sulfatlignin dras med en oönskad lukt. Denna lukt begränsar ligninets användning i många applikationer där lukt inte kan tolereras. Det finns därför ett stort behov av att luktreducera sulfatlignin för att kunna öppna upp nya marknader. En sådan marknad är att använda lignin som råvara till plaster i inomhusapplikationer.

RISE har i samarbete med teknikleverantören Valmet (ägare till patenträttigheter) utvecklat en process för reduktion av lukten hos sulfatlignin. Denna process är utvecklad i labbskala och verifierad i pilotskala. Nu är en investering i en demonstrationsanläggning för denna process pågående. Detta projekt syftar till att driftsätta och optimera denna demo-anläggning samt producera en kvantitet luktfritt lignin för testning i nedströmsprocesser.

Det luktreducerade ligninet kommer sedan att testas i produktion av biobaserade termoplaster av Lignin Industries. Dessa plaster kommer även att testas av The Wood Region för 3D-printing.

Sammanfattning

Projektnamn

Luktreducering av lignin för plaster

Status

Pågående

RISE roll i projektet

RISE leder projektet

Projektstart

Varaktighet

2 år och 6 månader

Total budget

6,3 MSEK inklusive in-kind-bidrag

Partner

RISE, Valmet, Lignin Industries, Torsby kommun

Finansiärer

Energimyndigheten

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Robert Gustavsson

Kontaktperson

Robert Gustavsson

Storprojektledare

+46 10 228 45 04

Läs mer om Robert

Kontakta Robert
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.