Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Globala målen

Kartläggning av den svenska VA-sektorns bidrag till globala hållbarhet

Det är på många sätt självklart att branschen för vatten och avloppsvattenhantering bidrar till uppfyllandet av Sveriges arbete med de globala hållbarhetsmålen, speciellt mål 6 som handlar om säker tillgång till vatten och sanitet för alla. Det är dock inte lika tydligt vilka övriga mål som sektorn bidrar till och på vilket sätt.

FNs globala hållbarhetsmål trädde i kraft den 1 januari 2016. Dessa mål och Agenda 2030 är ett gemensamt ramverk för beslutsfattare, forskare och användare att sätta upp mål, planera och implementera åtgärder för utveckling mot hållbarhet. Målen, som internationellt förkortas SDGs (Sustainable Development Goals), samlar i princip alla globala utmaningar och omfattar lika mycket utvecklingen av samhälle och levnadsvillkor, som skyddet av vår naturliga miljö.

VA-branschen arbetar dagligdags med att tillhandahålla vatten och avloppsvattenhantering som en service till sina kommunmedborgare. Den svenska branchorganisationen för VA, Svenskt Vatten, har upprättat ett system för kommunala VA-organisationer att mäta hållbarheten i denna livsviktiga samhällsservice. Verktyget som kallas hållbarhetsindex ger de kommunala VA-organisationerna förutsättningar för att bland annat metodiskt analysera och förbättra sin verksamhet samt för Svenskt Vatten att identifiera utmaningar branschen står inför i utformning av rådgivning, kurser och kommunikation.

Branschorganisation Svenskt Vatten har beviljat medel till RISE för att tillsammans med ett 10-tal kommuner kartlägga hur VA-organisationerna bidrar till de globala hållbarhetsmålen, vad man skulle kunna göra mer hur de hänger samman med de nationella miljömålen och hållbarhetsindex. Kartläggningen är tänkt att användas för kommunikation inom den egna organisationen för att visa hur det praktiska och dagliga arbetet hänger ihop med de globala frågorna. Kartläggningen kommer också kunna användas för kommunikation utanför den egna organisationen, exempelvis med övriga förvaltningar inom kommunen och med politiker. Den kommer också kunna användas för VA-branschens generella kommunikation i samhället.

Sammanfattning

Projektnamn

VA-sektorn och hållbarhetsmålen

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

Ca 2,5 år

Total budget

1,25 miljoner

Finansiärer

Svenskt Vatten

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
3.Hälsa och välbefinnande
4.God utbildning för alla
5.Jämställdhet
6.Rent vatten och sanitet
7.Hållbar energi för alla
8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
14.Hav och marina resurser
15.Ekosystem och biologisk mångfald
17.Genomförande och globalt partnerskap
Magnus Arnell
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.