Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Kor i stall

Informationsaktiviteter för ökad djurvälfärd i lantbruket

Projektets syfte är att sammanställa befintlig forskning och information inom djurvälfärd. Genom riktade kommunikationsaktiviteter ska projektet även förmedla särskilt viktiga delar ur materialet till yrkesverksamma inom djurhållning. Målet är att tillgängliggöra och sprida kunskap för att öka djurvälfärden i Sverige. 

Det finns idag omfattande forskning och information inom området för lantbrukets djur, men den är svår att hitta och värdera då den är spridd över många källor och ofta dåligt daterad. Jordbruksverket har därför initierat det här projektet för att tillgängliggöra kunskapen för fler.

Projektets syfte är att höja kompetensen inom djurvälfärd hos verksamma aktörer inom animaliesektorn, specifikt inom livsmedelsproducerande djur och hästnäringen. Genom att samla och sammanställa befintlig information, samt förmedla den till utpekade målgrupper inom animalieproduktionen, ska projektet bidra till att öka kunskapsutbytet mellan akademi och praktik. Det sker inom ramarna för Landsbygdsprogrammet 2014-2022 vars syfte bland annat är att främja kompetensutvecklingen hos lantbrukare i Sverige.

Utöver att sammanställa kunskapsmaterial för att höja kompetensen kommer särskilt viktiga delar omarbetas och kommuniceras till utpekade målgrupper genom lättillgängliga format som t.ex. filmer, artiklar och poddar.

Målet är att den sammanställda kunskapen och allt material ska fortsätta finnas tillgängligt efter att projektet har avslutats och långsiktigt bidra till en bättre livsmedelsproduktion och djurvälfärd i Sverige.   

Sammanfattning

Projektnamn

Info och demo för ökad djurvälfärd

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2024-12-31

Total budget

8 378 000 SEK

Partner

Hushållningssällskapet, Växa, Louise Winblad von Walter, Växa Sverige, Ingela Löfquist, Hushållssällskapet

Finansiärer

Jordbruksverket

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
12.Hållbar konsumtion och produktion
Eva Salomon

Kontaktperson

Eva Salomon

+46 10 516 69 61

Läs mer om Eva

Kontakta Eva
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.