Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Highly efficient and flexible integration of biomass and renewable hydrogen

Bio-FlexGen kommer att öka effektiviteten och flexibiliteten i förnybar kraftvärme, som därmed kan utgöra en viktig del i ett energisystem med varierande elproduktion från sol och vind. Härigenom bidrar Bio-FlexGen till ett fossilfritt energisystem.

Klimatförändringarna är en av de största utmaningarna för mänskligheten. Fossila bränslen måste ersättas av förnybara, och effektiviteten och flexibiliteten i energisystemen måste förbättras. En optimal kombination av flera förnybara källor behövs. Bioenergi i kombination med vätgas kan bli en säker och planerbar källa för kraft och värme, och komplettera intermittenta källor som sol och vind.

Bio-FlexGen kommer att öka effektiviteten och flexibiliteten i förnybar kraftvärme och därigenom bidra till avvecklingen av fossilt bränsle i energisystemet. I Bio-FlexGen utvecklas en unik anläggning som kombinerar förgasning och gasturbinteknik som utnyttjar vätgas för produktion av elektricitet då behovet uppstår snabbt, samt biomassa för att hålla nere produktionskostnaderna. Tack vare hög elverkningsgrad kan tre gånger så mycket el genereras jämfört med konventionell kraftvärme vid given värmeproduktion. Full last kan snabbt uppnås genom att starta på ren vätgas. För att möta fluktuerande efterfrågan och priser kan anläggningen producera grön vätgas under långa perioder då exempelvis elpriset är lågt.

Bio-FlexGen samlar den nödvändiga expertisen och erfarenheten i form av fyra universitet, två forskningsinstitut, en frivilligorganisation och fyra industriföretag uppdelade på fem länder i EU.

Sammanfattning

Projektnamn

Bio-FlexGen

Status

Pågående

RISE roll i projektet

koordinator

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

EUR 5 984 697.50

Partner

Phoenix Biopower, Technische Universität Berlin, Zabala, Geonardo, Kungliga Tekniska Högskolan, Ikerlan, Berliner Institut für Technologietransfer, European Science Communication Institute, Sulquisa, Åbo Akademi, Cemex, Tekniska Verken

Finansiärer

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101037085

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
13.Bekämpa klimatförändringarna

Kontaktperson

Susanne Paulrud

Senior forskare

Läs mer om Susanne

Kontakta Susanne
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.