Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Research Programme 2021

Forskningsprogram Bioekonomi - 2021

Samarbete inom industrin är en förutsättning för den framtida ekonomi där förnybara råvaror som skog och växter ersätter allt fler fossilbaserade råvaror och ändliga resurser.

Världen förändras snabbt, samarbete och nätverk är nyckeln

Industriföretag och RISE skapar tillsammans konkurrenskraft som är baserad på hållbarhet. Genom att forska på effektivare användning av de resurser som finns. Genom att förädla råvaror, material och produkter till varor med högre värde. Erfarenheten visar att innovation kan ge restprodukter ett kommersiellt värde. När företagens produkter får ett högre värde skapas den lönsamhet som är förutsättningen för att företagen vill betala för forskningen. För industrin uppstår en attraktiv hävstångseffekt när forskning kan bedrivas tillsammans, den gemensamma potten räcker till mer. Att sedan kunna jobba vidare med samma människor i egna skräddarsydda projekt är också kostnadseffektivt.  

I förändring är ny kunskap en framgångsfaktor, med rätt kunskap kan branschledare skapas. I några projekt samlas olika företag i värdekedjan, till exempel skogsföretag, massafabriker och pappersproducenter. I andra samarbetar insamlare av matavfall, bioraffinaderier och företag som säljer smörjmedel och bränslen. Även kunskap från producenter av tillsatser och utrustning som bidrar till effektivare processer bjuds in. Många partner är multinationella med stark svensk närvaro, andra finns på andra kontinenter. I Forskningsprogram Bioekonomi lär alla nytt och utvecklas. Att rusta tillsammans i ett nätverk är att rusta sig bättre för de kommande utmaningarna. 

Pågående projekt inom The Bioeconomy Research Programme 2021

 

MASSA OCH CELLULOSA

Detta område täcks av två konsortier med dessa forskningsmål.

Massaprocesser

 • Förbättrad körbarhet för utökad kapacitet
 • Ökad effektivitet inom energiförbrukning och materialanvändning
 • Minskat avtryck av vattenanvändning
 • Minska mängden avfallsprodukter
 • Förbättrat utnyttjande av massa
 • Förbättrad blekning av massa
 • Förbättrade eller helt nya processer för att ge massafibrer högre värde

Kemikalieåtervinning och vattenanvändning

 • Ökad effektivitet inom energiförbrukning och materialanvändning
 • Förbättrad körbarhet för utökad kapacitet
 • Minskat avtryck av vattenanvändning
 • Minska mängden avfallsprodukter
 • Förbättrat utnyttjande och högre värde till biprodukter 
 • Förbättrade processer för att ge massafibrer högre värde

 

VED OCH AGROBIORAFFINADERI

Detta område täcks av två konsortier med dessa forskningsmål.

Sulfatlignin

 • Förbättrad effektivitet i att separera svartlutskomponenter och sulfatligniner
 • Förbättrade eller nya användningar för att höja värdet på sulfatlignin

Flexibelt bioraffinaderi

 • Förbättrade eller nya processer för att höja värdet på trä och restströmmar från processer inom jordbruk
 • Förbättrade processer för kemikalier, oljor och bränslen av lignocellulosa

 

PAPPER, KARTONG OCH MJUKPAPPER

Detta område täcks av två konsortier med dessa forskningsmål.

Design av fibrer och additiver

 • Förbättrad fiberdesign för bättre prestanda hos papper
 • Förbättrade avvattnings- och torkprocesser
 • Optimerade resultat från additiver på produkter och i processer
 • Design som bättre klarar återvinning

Mjukpapper

 • Förbättrad mjukhet och absorptionsförmåga för mjukpapper
 • Fiberdesign för bättre prestanda hos mjukpapper
 • Förbättrade mjukpappersegenskaper genom prägling och konvertering
 • Optimerad effekt av produkt- och processadditiv

 

FÖRPACKNINGAR OCH MATERIAL

Detta område täcks av fyra konsortier med dessa forskningsmål.

Förpackningar kartong

 • Förbättrad förpackningsprestanda
 • Ökad cirkuläritet för förpackningar
 • Utökad förutsägbarhet vid tryck på ytor
 • Utökad egenskapsrymd förpackningar

Förpackningar wellpapp

 • Förbättrad förpackningsprestanda
 • Optimerad paketering för E-handel och transport
 • Minskad känslighet för påverkan av fukt
 • Förbättrad och förutsägbar kvalité efter tryck
 • Förbättrad kvalité på tryckbläck
 • Utökad egenskapsrymd förpackningar

3D-formade fibrer

 • Förbättrade kombinationer med massa och fibergjutningsteknik
 • Sänkta produktionskostnader
 • Förbättrade förpackningsegenskaper och utökat användningsområde

Barriärer

 • Utvecklat hållbara barriärer med högsta prestanda och superhydrofobiska ytor
 • Förbättrad kostnadseffektivitet för applicering av barriärer
 • Förbättrade prestanda hos barriärer efter konvertering
 • Förbättrad återvinning av förpackningsmaterial

 

SOLITT TRÄ OCH SÅGVERK

Detta område täcks av ett konsortie med dessa forskningsmål.

Motståndskraftigt trä

 • Förbättrade processer för miljömässigt gynnsam behandling och skydd av trä
 • Förbättrade resultat av behandlingar och skydd av trä som är miljömässigt gynnsamma

Sammanfattning

Projektnamn

RP2021

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

4 år

Caroline Ankerfors

Kontaktperson

Caroline Ankerfors

Affärsutvecklare

+46 76 876 71 49

Läs mer om Caroline

Kontakta Caroline
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.