Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Traktor med flytgödsel i transport
Foto: Ranaverken AB

Flödesmätare och reglerare för flytgödsel

Vid spridning av flytgödsel är det viktigt att omrörning utförs på rätt sätt och beroende på om det är nöt- eller svinflytgödsel beter sig gödseln på olika sätt, samt att behovet av näringsrik flytgödsel troligen inte lika på hela fältet, koncentrationen av näringsämnen varierar, halmrester, sediment, etc. Om flödet kan beräknas och regleras ökar möjligheterna till styrning och uppföljning. Innovationen (EIP) är en flödesmätare och reglerare som kan eftermonteras på befintliga gödseltunnor.

Nyttan med en prisvärd flödesmätare som kan eftermonteras på befintliga flytgödseltunnor är stor. Variationer i fyllnadsgrad, omrörningsgrad, hastighet och varvtal skapar skillnader och ofta blir spridningsresultatet grovt, dvs antal flytgödseltunnor per fält eller X ton per hektar. Kan flödet beräknas och regleras löpande och i realtid vid spridning ger detta flera möjligheter till styrning, mätning och uppföljning samt ökad användning av andra sensorer som exv. mäter näringsinnehållet i flytgödseln. Detta skapar vinster i form av energi, miljö och lönsamhet.

Insamling av historik skapar fler möjligheter och lantbrukarna kan med precision dokumentera flytgödselgivorna. Innovationens betydelse ökar när flytgödseltunnorna förses med NIR-mätare och /eller vid användning av behovsanpassade tilldelnings- eller styrfiler.

Innovationsgruppen ska tillsammans med utvärdera innovationen i praktisk drift och med olika förutsättningar. Gruppen har en bred sammansättning och består av lantbrukare, tillverkare, konsult, programmerare, SLU och RISE.  

Sammanfattning

Projektnamn

Flödesmätare för flytgödsel

Status

Avslutat

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projektledning och utförare

Projektstart

Varaktighet

2021-12-31

Total budget

1500 000 kr

Partner

Ranaverken AB, GBG engineering consultancy AB, Dataväxt AB, SLU, RISE Jordbruk och livsmedel, Lantbrukare

Finansiärer

Jordbruksverket EIP

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

12.Hållbar konsumtion och produktion
Tomas Johansson

Kontaktperson

Tomas Johansson

Projektledare

Läs mer om Tomas

Kontakta Tomas
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.