Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
helikopter släcker skogsbrand i Norge

FIRE21 - Problemlösning inom 2000-talets räddningstjänst

Hur påverkas räddningstjänstens arbete av organisationens formella och informella nätverk? Målet för forskningen i FIRE21 är att förstå och förbättra problemlösning inom 2000-talets räddningstjänst. Projektet innefattar även identifiering och förberedelse för framtida risker.

FIRE21 är ett fyraårigt forskningsprojekt som undersöker formella och informella nätverk inom räddningstjänsten i Norden. Projektet finansieras av Nordforsk och är ett samarbete mellan Sverige, Norge och Danmark. Förhoppningen är att även kontakta räddningstjänstenheter i Finland och på Island inom ramen för FIRE21.

Fokus och mål med FIRE21

Fokus i FIRE21 ligger på problemlösning inom räddningstjänsten under 2000-talet. Hur stabila är de nätverk som finns idag? Kommer dessa nätverk att fungera som väntat vid ett olyckstillfälle? Och stöder dessa nätverk traditionella normativa strukturer eller tillåter de utveckling av nya?  

Målet med forskningen i FIRE21 är att ge stöd till att effektivisera framtidens räddningstjänst. Forskningen kartlägger vilka förmågor som behöver utvecklas för att bäst stödja räddningstjänsten i framtiden, men syftar också till att kunna identifiera vilka resurser som behövs lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. FIRE21 väntas leda till insikter som är tillämpbara över nationsgränser.

Forskningen i FIRE21 syftar till att effektivisera 2000-talets räddningstjänst. Här syns en helikopter vid en skogsbrand i Bergen, Norge.

Vårt samhälle har ett nytt risklandskap

Vårt samhälle har förändrats och den värld vi lever i på 2000-talet ser helt annorlunda ut än den gjort tidigare. Förutom en snabb befolkningstillväxt har betydande förändringar skett i demografi, teknik och sammankoppling av infrastruktur. Dessutom möter vi klimatförändringar och en ny global säkerhetssituation.

Att samhällets risklandskap har förändrats påverkar både organisationer och människor. En organisation som i hög grad påverkas av det nya risklandskapet är räddningstjänsten. Förmågan att kunna identifiera nya risker och att förbereda sig för dem på ett strukturerat sätt är avgörande för att kunna upprätta en effektiv problemlösning i framtiden.

Effekten av formella och informella nätverk

Forskningen i FIRE21 utreder huruvida formella och informella nätverk anpassat sig till samhällets nya risklandskap. Om dessa nätverk inte anpassar sig till samhällets förändringar kommer krisberedskap att fungera ineffektivt. Tidigare verktyg och arbetssätt kanske inte längre är lämpliga. Centrala frågor för forskningen är: Bidrar det moderna samhället och dagens nätverk till att räddningstjänsten löser olyckor och kriser mer effektivt? Om inte, hur kommer det sig? Vilka förmågor behöver utvecklas och uppdateras för att räddningstjänsten ska kunna fungera mer effektivt?

Nätverkets roll i krishantering

Projektet FIRE21 kommer att studera både de formella och informella nätverken under olyckssituationen. Med andra ord både före, under och efter en nödsituation. Forskningen studerar problemlösning genom hela processen från problemidentifiering och problemförståelse till lösning.

Den komplexa kedjan omfattar olika faser av krishantering:
- Förebyggande
- Förberedande
- Insats
- Återhämtning

I FIRE21 studeras olyckor genom hela livscykeln från problemidentifiering och problemförståelse till lösning.

Forskningsmetoder i FIRE21

Forskningen i FIRE21 baseras på metodvetenskap från aktör-nätverksteori och social nätverksteori. Forskningen tar vara på och drar nytta av regional, nationell, nordisk och internationell erfarenhet.

Forskningen kommer att involvera personer som är både direkt och indirekt kopplade till Räddningstjänsten. Forskningsmetoderna för FIRE21 omfattar olika tillvägagångssätt såsom intervjuer, workshops, undersökningar och mikrovärldsexperiment.

Projektet FIRE21 undersöker vilka funktioner som behöver utvecklas för att stötta framtidens räddningstjänst.

Frågor som ska besvaras i FIRE21

  • Hur stabila är de befintliga formella och informella nätverken för krisledning i Norden?
  • Hur utvecklas och underhålls de befintliga nätverken?
  • Kommer de formella och informella nätverken att agera och reagera som förväntat under ett tillbud?
  • Vilka funktioner för problemlösning behöver utvecklas för att på bästa sätt stödja räddningstjänsten i framtiden?
  • Hur kan lokala funktioner identifieras? Hur kan dessa funktioner implementeras och uppdateras inom räddningstjänsten?

För frågor och funderingar kring FIRE21 är du varmt välkommen att maila projektledare Margaret Mcnamee, professor på Lunds universitet.

Sammanfattning

Projektnamn

FIRE21

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektdeltagare

Projektstart

Varaktighet

4 år

Total budget

13 508 251 NOK

Partner

Lunds universitet, DTU Danmarks tekniska universitet, NTNU Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet, NTNU Samfunnsforskning, RISE Fire Research AS, RISE

Finansiärer

Nordforsk

Koordinator

Projektmedlemmar

Läs mer om FIRE21
Lotta Vylund

Kontaktperson

Lotta Vylund

Forskare

+46 10 516 60 01

Läs mer om Lotta

Kontakta Lotta
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Kerstin Eriksson

Forskare

+46 10 516 52 46

Läs mer om Kerstin

Kontakta Kerstin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.