Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Empowering. Hållbara energi- och klimatplaner för kommuner

Empowering stödjer kommuner så att de enklare kan komma igång med sitt energi- och klimatarbete. Genom det stöd och de verktyg som erbjuds kan kommunerna skapa realistiska och kraftfulla energiplaner med åtgärder som gör dem till mer hållbara samhällen. En digital läroplattform skapas som även kommuner som inte är med i projektet har tillgång till.

Syfte och mål
Syftet med Empowering är att bygga kapacitet hos främst små kommuner så att de kan besluta om att underteckna Borgmästaravtalet (Covenant of Mayors) och därefter göra hållbara energi- och klimatplaner. Det övergripande målet är att ge detta stöd till 77 kommuner som är involverade i projektet.

Utmaning
I många kommuner, särskilt mindre, finns inte kapaciteten att arbeta med energi- och klimatfrågor på ett strukturerat sätt. Genom att underteckna Borgmästaravtalet skapas en möjlighet till ett sådant strukturerat arbete, men det kan upplevas som utmanade att gå igenom processen med att fatta beslutet, få tag på den data som krävs samt att besluta om nödvändiga åtgärder till energi- och klimatplanen.

Lösning
De kommuner som är engagerade i Empowering erbjuds inspiration, kunskap och information som ska underlätta beslutet att underteckna Borgmästaravtalet. Inspirationen har bestått i studieresor runt om i Europa där deltagarna har träffat kollegor från andra länder med likande utmaningar. Genom ett antal webinarer har kommunerna fått både goda exempel och praktiska tips om hur åtgärder kan väljas och data samlas in.

Effekt
Genom att underteckna Borgmästaravtalet åtar sig kommunen att uppnå vissa miljömål inom EU. Ett av de viktigaste målen är minskade utsläpp av växthusgaser med 40% till 2030. För att uppnå detta måste kommunerna bli mer hållbara, vilket är formulerat i globala hållbarhetsmålet nummer 11. Ett annat mål är att klimatanpassa kommunen, och därmed arbeta i enlighet med hållbarhetsmål nummer 13.

Sammanfattning

Projektnamn

Empowering

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

RISE är projektdeltagare, ledare av ett arbetspaket, samt teknisk expert

Projektstart

Varaktighet

2019-01-31

Partner

www.juntadeandalucia.es, www.cres.gr, www.adrnordest.ro, www.bora94.hu/en/, www.ida.hr

Finansiärer

www.ec.europa.eu

Projektets webbplats

Koordinator

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
Ulrika Ek

Kontaktperson

Ulrika Ek

Projektledare

+46 10 516 59 68

Läs mer om Ulrika

Kontakta Ulrika
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.