Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Early Identification System

Projektets målsättning är att översätta, kulturanpassa och utvärdera ”Early Identification System”- EIS- som är ett skolbaserat verktyg för att tidigt kunna identifiera individer med behov av stöd, anpassning eller insats.

RISE tidigare insats inom ramen för regeringsuppdraget ”Tidiga Samordnade Insatser” omfattade bland annat en genomgång av vilka verktyg för tidig upptäckt som används i kommuner för att tidigt kunna identifiera individer med behov av stöd, anpassning eller insats. Vi konstaterade då att det finns mycket lite svensk forskning här och att det finns ett behov att utveckla detta område.

Som ett led i att stödja offentlig sektor avser vi att översätta, kulturanpassa och utvärdera Early Identification System, EIS som är ett skolbaserat verktyg för att tidigt kunna identifiera individer med behov av stöd, anpassning eller insats.

EIS har flera komponenter, och vi kommer initialt i projektet att fokusera på målgruppen F-3.  Lärare har redan stor kunskap om vilka elever som kan ha behov av anpassning eller stöd, och vi vill med EIS kunna samla in denna kunskap systematiskt, så att den kan kvalitetssäkras och användas som beslutsstöd och för kartläggning.

På sikt finns även en ambition att en uppsättning forskningsbaserade insatser ska kunna kopplas till resultatet av kartläggning med EIS-verktyget. Ambitionen är även att göra EIS fritt tillgängligt, förutsatt att vi kan visa att det fungerar som tänkt.

Arbetet med EIS drivs av RISE i samarbete med två skolhuvudmän, Lidingö Stad samt Knivsta kommun. RISE har rollen som projektledare.

Sammanfattning

Projektnamn

EIS-projektet

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

En pågående initiativ

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
Marit Eskel

Kontaktperson

Marit Eskel

Projektledare

+46 73 055 33 61

Läs mer om Marit

Kontakta Marit
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.