Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
3D-utskrift av betong

E3D Energieffektiva byggnadsfasader med 3D-printad betong

E3D-projektet syftar till att integrera 3D-printing i fasadbetongelement för att förbättra energieffektiviteten och hållbarheten i den svenska byggbranschen. Genom att minska materialanvändningen och byggtiden, samtidigt som innovativa konstruktioner införlivas, kan kunderna göra kostnadsbesparingar och slutföra projekten snabbare.

E3D-projektet syftar till att förbättra energieffektiviteten hos byggnadsfasader genom innovativ användning av 3D-utskrivna betongelement. Genom att integrera 3D-utskriftsteknik med hållbara byggmetoder syftar E3D till att ta itu med begränsningarna hos traditionella fasader och bidra till en mer resurseffektiv och miljövänlig byggindustri.

E3D-projektet ligger i linje med de viktigaste strategiska målen för hållbart byggande genom att fokusera på flera kritiska områden: för det första används 3D-printingteknik för att skapa passiva fasadelement som optimerar resurs- och energiförbrukningen och som tar itu med de utmaningar som klimatvariationer och fuktrelaterade skador innebär. Projektets fokus på 3D-printad betong möjliggör större designflexibilitet och kundanpassning, vilket avsevärt minskar materialanvändningen och arbetskostnaderna jämfört med konventionella metoder. För det andra syftar E3D till att förändra byggnadsskalets roll för energieffektiviteten genom att införliva aktiva fasadlösningar tillsammans med användningen av ett nytt isoleringsmaterial tillverkat av lättbetong (CLC) för överlägsen hållbarhet (aktiva fasadlösningar) och isolering (CLC). För det tredje prioriterar projektet ett användarcentrerat tillvägagångssätt för att säkerställa att de utvecklade lösningarna är praktiska och anpassade till intressenternas behov. Genom att genomföra användarintervjuer och livscykelanalyser anpassar E3D sina mål till verkliga krav, vilket förbättrar marknadsberedskapen och användbarheten.

E3D drivs av samarbete och förenar forskningsinstitut, den akademiska världen och branschexperter som RISE och KTH med industripartners som ABB, Adaxis, Heidelberg Materials, FOJAB och SIKA. Den kombinerade expertisen inom robotik, material, arkitektur och betongteknik säkerställer ett heltäckande tillvägagångssätt för att utveckla, testa och implementera 3D-utskrivna fasadelement.

E3D-projektet utvecklar 3D-printingtekniken och främjar hållbart, energieffektivt byggande, minskar miljöpåverkan och uppmuntrar innovativa byggnadslösningar i Sverige genom samarbete mellan industrin, den akademiska världen och RISE tvärvetenskapliga expertis.

Sammanfattning

Projektnamn

E3D

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Koordinator och deltagare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Partner

Adaxis , Sika Sverige , Heidelberg Materials , ABB, KTH

Finansiärer

Energimyndigheten

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
17.Genomförande och globalt partnerskap
Ojas Arun Chaudhari

Kontaktperson

Ojas Arun Chaudhari

Projektledare

+46 70 313 68 03

Läs mer om Ojas Arun

Kontakta Ojas Arun
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Jan Suchorzewski

Kontaktperson

Jan Suchorzewski

Enhetschef

+46 10 516 68 02

Läs mer om Jan

Kontakta Jan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.