Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
En målsättning med projektet är bland annat att bytespunkter ska bli mer inkluderande.

Den självklara bytespunkten

Bytespunkter såsom tågstationer och busshållsplatser är fulla med visuell information. I dessa miljöer kan det vara svårt att navigera och alla intryck som förmedlas kan orsaka visuell stress, särskilt för grupper med nedsatt orienteringsförmåga. Detta projekt ska öka förståelsen för hur vi kan utforma bytespunkter som är mer självförklarande.

Det som är en behaglig och enkel visuell sökning och rörelse för någon kan vara utmanade för någon annan Det kan tillföra ytterligare en nivå av bytesplatsens utformning om man utgår från funktionalitet baserat på vad som händer i den mänskliga hjärnan och känslolivet – vilket kan skilja mycket mellan olika människor. 

Projektmål

Vi vill i projektet 1) skapa ett tvärfunktionellt team med aktörer på temat visuell sökning och rörelse i bytespunkter 2) göra en plan för ett pilotprojekt som testar ny utformning och mäter upplevelsen före och efter implementering.

Tillvägagångssätt

Projektets tillvägangesätt är att undersöka hur man kan kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder för att förstå människors beteenden och upplevelse av bytespunkter. På så sätt vill vi reda ut forskningsfrågor kring hur mätningar av människors rörelser och beteenden vid bytespunkter kan korreleras till upplevelsen och uppfattningen av den visuella informationen, och på så sätt användas för att objektivt utvärdera olika åtgärder. Proof of Concept fasen: implementera utvecklade lösningsförslag i verklig miljö och testa och förfina metod(er) för att beskriva och följa upp utformningen av mer självförklarande bytespunkter. 

RISE är projektledare och bidrar med kompetens inom beteendevetenskap och mobilitetslösningar. Vidare ingår i projektgruppen teknikleverantörer Viscando och Tobii som kan mäta människornas rörelser och individuella beteenden samt produktdesignstudion Boid och belysningsexperten Fagerhult. Behovsägare är Borås Stad samt en bredd av aktörer som bidrar i referensgruppen men tanken är att principerna i förlängningen ska kunna tillämpas i andra städer och på andra bytespunkter

 

Sammanfattning

Projektnamn

Den självklara bytespunkten

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

1 år

Total budget

1 283 700

Partner

Viscando, Boid, Fagerhult, Borås Stad, Tobii

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Maria Schnurr

Kontaktperson

Maria Schnurr

Senior forskare

+46 10 228 40 60

Läs mer om Maria

Kontakta Maria
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Bodil Karlsson

Kontaktperson

Bodil Karlsson

Forskare

+46 10 516 59 99

Läs mer om Bodil

Kontakta Bodil
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.