Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
data

Cybernoden - den svenska innovationsnoden för cybersäkerhet

RISE driver en nationell kraftsamling kring cybersäkerhet för att accelerera forskning och innovation inom industri, akademi och offentlig sektor – en nationell nod för cybersäkerhet. Uppdraget görs sedan 2022 på uppdrag av NCC-SE vid MSB. Vinnova svarar för finansieringen medan RISE har rollen som koordinator för arbetet.

 

Noden ska skapa ett gynnsamt innovationsklimat för den svenska cybersäkerhetsindustrin och bidra till en snabbare och säkrare digitalisering i svenskt näringsliv och hos svenska offentliga aktörer.

Detta ska ske genom att samla näringsliv, akademi och offentlig sektor med uppdraget att identifiera, prioritera, initiera och driva forsknings- och innovationsaktiviteter inom cybersäkerhetsområdet.

På detta sätt ska även svensk konkurrenskraft och export inom cybersäkerhet stärkas. Dessutom ska arbetet med noden väsentligt stärka Sveriges möjligheter att söka och vinna medel från de forsknings- och innovationssatsningar på cybersäkerhet som görs av EU.

Sammanfattning

Projektnamn

Cybernoden, cybernode.se

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

Tills vidare

Partner

Ericsson, MSB, DIGG, Teknikföretagen, SOFF, Combient, Mobile Heights, Akademinätverket SWITS, Sweden ICT, Högskolan i Skövde, Swedsoft, SACS, m.fl.

Finansiärer

Vinnova

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Evenemang

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
16.Fredliga och inkluderande samhällen
Martin Bergling

Kontaktperson

Martin Bergling

+46 70 982 47 30

Läs mer om Martin

Kontakta Martin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.