Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Däck

Cirkulära och förnybara råvaror till svensk kemiindustri

Projektet ska ta fram generell kunskap som möjliggör ett tekniksprång mot användningen av cirkulära- och förnybara råvaror för förgasning inom kemiindustrin. Exempel på material som undersöks: pyrolysolja från förbrukade däck, återvunna smörjoljor, och pyrolysolja från skoglig biomassa.

Projektet syftar till att karakterisera förgasningsprocessen och utreda vilka driftbetingelser resulterar i bäst utbyte, verkningsgrad, föroreningsnivåer och ekonomisk lönsamhet. Experimentella resultat är en förutsättning för förbättrade kostnads- och lönsamhetsuppskattningar. Dessa utgör viktiga indata som beslutsunderlag inför en eventuell framtida implementering. Implementering av konceptet anses i närtid skapa ett hållbart och resurseffektivt system i form av fysiska utbyten av material- och restströmmar mellan svenska företag samtidigt som det förväntas reducera industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser. På lite längre sikt bedöms resultaten från projektet kunna komma andra branscher till nytta, till exempel skogsindustrin och framtidens fossilfria stålindustri, vilket förstärker CO2-reduktionspotentialen ytterligare.

Sammanfattning

Projektnamn

Cirkulära och förnybara råvaror

Status

Pågående

Region

Region Norrbotten, Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

3 år

Partner

Perstorp AB, Stena Recycling International AB, Scandinavian Enviro Systems AB, Rejlers Sverige AB, Stenungsunds Kommun, Jossefsson Sustainable Chemistry AB

Finansiärer

Energimyndigheten

Koordinator

Projektmedlemmar

Fredrik Weiland

Kontaktperson

Fredrik Weiland

+46 10 516 61 83

Läs mer om Fredrik

Kontakta Fredrik
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.