Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Circular Textile Innovations BioInnovation

Circular Textile Innovations

Circular Textile Innovations (Sweden) - Sustainable system change in the textile industry.

Svenska innovationer kan bli globala lösningar för hållbar textil industri. Med tre delprojekt och ett koordineringsprojekt gör BioInnovation nu en stor satsning. Målet är att bidra till en mer hållbar textilindustri och öka Sveriges betydelse på området.

Syfte och mål

Målet är att få till en fundamental förändring för hur textilier kan bli cirkulära i Sverige, genom att adressera punkter i värdekedjan som kan ge hävstångseffekt.

Utmaning​​​

Textilindustrin står inför stora förändringar. Både EU:s kommande textilstrategi och det svenska producentansvaret innebär att vi kommer att behöva ta hand om våra uttjänta textiler och byta till nya hållbara cirkulära material.

Lösning

Projektet adresserar kritiska punkter i värdekedjan i tre delprojekt:

  • Delprojektet Innovativa fiberblandningar och garnspinningstekniker undersöker nya alternativ till fiberblandningar och nya garnspinningstekniker.
  • Delprojektet Kemisk återvinning av regenererade fibrer (MMCF) kommer studera sorteringsteknik, hantering av färgämnen och olika återvinningsprocesser.
  • Delprojektet Mekanisk textilåtervinning – Roadmap för svensk processkapacitet ska ta fram en roadmap som ska bidra till ett välfungerande cirkulärt ekosystem för textilt avfall och minska användningen av fossila råvaror.

Effekt

Innovationsprojektet ska bidra till en cirkulär, giftfri och biobaserad textilvärdekedja i Sverige.

Sammanfattning

Projektnamn

Circular Textile Innovations

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

22 430 000

Finansiärer

Vinnova, Energimyndigheten, Formas

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Jenny Bengtsson

Kontaktperson

Jenny Bengtsson

Forskare

+46 10 228 47 79

Läs mer om Jenny

Kontakta Jenny
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Heidi Hautajärvi Stenmark

Kontaktperson

Heidi Hautajärvi Stenmark

Projektledare

+46 10 228 46 83

Läs mer om Heidi

Kontakta Heidi
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.