Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Fire test

Brandsäkert utförande av massivträ i höga byggnadergs

Forskning om brandprestanda av byggnader med synliga limmträ och KL träelement

Klicka här för Sammanfattningsrapporten (på engelska)

Klicka här fär Projektens YouTube Kanal 

Massiva träelement, såsom korslimmade träpaneler (KLT) och limträ-balkar/pelare, används alltmer ofta som bärande element i stora och höga byggnader. Den arkitektoniska utvecklingen driver på för att exponera synliga delar av träkonstruktionen, vilket medför utmaningar för brandsäkerheten identifierade i tidigare studier. På grund av nyss gjorda tekniksprång i limtillverkning och vissa länders införande av striktare regler för limmens brandegenskaper, finns nu en utökad möjlighet att exponera massiva träelement på ett brandsäkert sätt, dvs så att en potentiell brand som inte släcks av sprinkler och där räddningstjänstens insatser är kraftigt fördröjda ändå avtar av sig själv.

Målet med detta projekt är att identifiera inom vilka gränser massiva träelement kan exponeras och ändå motsvara kraven i tidigare förändringar av International Building Code (IBC).

Projektet innefattar

  • Genomförande och analys av 5 fullskaliga (49 m2) rumsbränder
  • Statistisk analys av design och realistiska brandceller
  • Prediktiv modellering av branddynamiken och modellutveckling
  • Fallstudie på reparation av brandskadad konstruktion
  • Fallstudie på släckning av glödbränder med liten vattenanvändning
Rumsbrandprov 1: Tak (KLT and Glulam) exponerad
Rumsbrandprov 2: Tak (KLT and Glulam), Vänster KLT vägg, Höger KLT vägg exponerad
Rumsbrandprov 3: Tak (KLT och Glulam), Vänster KLT vägg, Framvägg (KLT och Glulam), Majoriteten av höger KLT vägg exponerad
Rumsbrandprov 4 (representativt för kantorbyggnader): Tak (KLT and Glulam), Vänster KLT vägg , Framvägg (KLT och Glulam), Höger KLT vägg exponerad - Bara skydd på backväggen
Rumsbrandprov 5: Tak (KLT och Glulam), Vänster KLT vägg, Höger KLT vägg, Majoriteten av Framvägg (KLT och Glulam) exponerad

Rapport

Sammanfattning

Projektnamn

Fire performance of Tall Wood Buildings

Status

Avslutat

Region

Utanför Sverige

RISE roll i projektet

contractor

Projektstart

Varaktighet

2 år

Partner

American Wood Council, Katerra, KLH, Henkel, Boise Cascade, USG, Rothoblaas, Canadian Wood Council, Atelier Jones, UL, NIST

Finansiärer

United States Forest Service, Department of Agriculture (USFS), Softwood Export Council, Brandforsk, Katerra, KLH, Henkel, Boise Cascade, USG, Rothoblaas, Brandforsk (funder of a related project with a separate scope)

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Daniel Brandon

Kontaktperson

Daniel Brandon

Läs mer om Daniel

Kontakta Daniel
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.