Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
PET förpackningar och BHET monomer

BHET monomer produktion baserad på PET förpackningar

Projektets syfte är att förbereda etablering av en anläggning för produktion av monomeren och kemikalien bishydroxyetylterelftalat (BHET) med sorterade postkonsument PET förpackningar som råvara. Plast från sorteringsanläggningar i Skandinavien kommer därmed att användas cirkulärt genom att plasten återvinns till en ny produkt.

Simuleringar och LCA är viktiga verktyg

Genom projektets experiment för uppskalning, processimuleringar och miljöpåverkansberäkningar med hjälp av LCA, kommer en produktionsprocessen med lägsta möjliga energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser att föreslås. Detta ger minimerade driftskostnader vilket är en förutsättning för en ekonomiskt gångbar lösning.

Applikationsutveckling

Projektets syfte är också att positionera kemikalien BHET på marknaden och utveckla applikationer inom bindemedel för färg och lack, inom segmentet mjukgörare samt som monomer för specifika kvaliteter av PET. Framställningen av BHET i volymer för att demonstrera dess konkurrenskraft och samarbetet i leverantörskedjan ger förutsättningar för den utveckling som krävs för att skapa efterfrågan på marknaden samt ge en markant förhöjd hållbarhet åt ett antal produkter, vars råvara kommer vara återvunnen. Detta uppfyller syftet för att nå hållbar resursanvändning och att komma närmare en cirkulär ekonomi.

En plan för industrialisering

Projektet inkluderar att utforma en tidsatt plan för industrialisering med hantering av råvaror, processval, teknoekonomisk analys och affärsmodell, REACH registrering, tillstånds och konsekvensanalys samt investeringsansökan.

Sammanfattning

Projektnamn

BHET monomer

Status

Pågående

RISE roll i projektet

projektledare

Projektstart

Varaktighet

24 mån

Total budget

7,3 MSEK

Partner

IVL Svenska Miljöinstitutet, Perstorp Specialty Chemicals AB, Recyctec AB, Sherwin Williams Sweden AB, Diab Group AB, Svensk Plaståtervinning AB, Stenungsunds kommun, Klöckner Pentaplast, Synpo, National Halmstad Performance Polymers AB, Tarkett AB, Selenis

Finansiärer

RE:Source /Energimyndigheten

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Karin Lindqvist

Kontaktperson

Karin Lindqvist

Forskare

+46 70 780 62 62

Läs mer om Karin

Kontakta Karin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Anna Edsberger

Kontaktperson

Anna Edsberger

Forskare

+46 10 228 46 62

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.